Giữ gìn “cái gốc” của người cách mạng – Tiết thứ nhất: Thực hành đạo đức cách mạng, “nói đi đôi với làm”

Rate this post

16:48, 24/09/2022

BHG – Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức cách mạng là gốc, là nền, là cội của người cách mạng. Hòa mình vào tư tưởng của Người, những năm qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. CBDV), xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức vừa có tài, luôn trung thành với Đảng, hiếu thảo với nhân dân.Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì thăm đồng, cùng bà con nông dân kiểm tra năng suất, sản lượng lúa.  Ảnh: Tư liệu
Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì thăm đồng, cùng bà con nông dân kiểm tra năng suất, sản lượng lúa. Ảnh: Tư liệu

Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên

Lấy việc xây dựng đạo đức cách mạng làm nền tảng cơ bản, những năm qua, Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm tu dưỡng, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ. đổi mới và sáng tạo. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương được đẩy mạnh. từng bước đi vào chiều sâu. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức theo hình thức phối hợp trực tuyến trực tiếp từ tỉnh đến 193/193 xã, phường, thị trấn, từ đó mở rộng đối tượng, đảm bảo thông tin kịp thời, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến ​​thức mới cho đội ngũ cán bộ được thực hiện thường xuyên; Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị các huyện, thành phố không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ được cấp ủy các cấp thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung. và hình thức. Cụ thể, qua các hội thi Bí thư chi bộ giỏi; Hội thi Dân gian khéo tay; hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi… Đặc biệt, vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Hội thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, giúp đội ngũ cán bộ nhận thức sâu sắc hơn. các quan điểm, chính sách, nghị quyết của Đảng. Các chi bộ cũng chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trong sinh hoạt chi bộ thông qua việc dành thời gian để đảng viên tự phê bình và phê bình, dần trở thành nền nếp, thói quen, thành công. phương pháp tốt nhất để giúp mỗi CNVCLĐ “tự soi, tự sửa”, không ngừng hoàn thiện nhân cách, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức, kỷ luật.

Cùng với đó, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được cấp ủy các cấp tích cực triển khai. Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã tập trung xây dựng, củng cố lực lượng làm công tác tuyên giáo, nòng cốt là CSCĐ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu. xuyên tạc, gỡ bỏ thông tin độc hại trên không gian mạng. Từ đó, giúp cán bộ và nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

“Tôi phải đặt ra tiêu chuẩn để người khác bắt chước”

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “nói đi đôi với làm” là nguyên tắc quan trọng nhất trong xây dựng đạo đức cách mạng. Người dạy: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức tốt. Nếu chúng ta muốn hướng dẫn mọi người, chúng ta phải đặt ra một tiêu chuẩn để người khác bắt chước ”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh luôn đặc biệt coi trọng việc “nói đi đôi với làm”, coi đây là phương pháp tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng hữu hiệu nhất. Cán bộ các cấp thường xuyên đi cơ sở, quan tâm lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, luôn tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục…

Năm 2021, Quỹ HTND và các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo cải tạo vườn tạp với tổng kinh phí trên 3,4 tỷ đồng, bao gồm hỗ trợ ngày công lao động, cây, con giống, vật tư. Nông nghiệp. Chung sức xây dựng nông thôn mới, năm 2021, cán bộ và nhân dân đã hiến gần 360 nghìn m2 đất, đóng góp hơn 250 nghìn ngày công lao động; mở mới 229 km đường đất, đá; sửa chữa, nâng cấp và mở rộng 919 km đường giao thông nông thôn; làm mới 437 km đường bê tông các loại; quyên góp, ủng hộ gần 75 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Hình ảnh những cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trực tiếp xuống thôn, bản cùng nhân dân làm đường, sửa chữa nhà văn hóa, sửa chữa trường, lớp, khắc phục hậu quả thiên tai … để lại dấu ấn trong lòng lòng dân về hình ảnh đội bóng “nói đi đôi với làm”.

Đặc biệt, một số địa phương đã thực hiện mô hình “Mỗi cán bộ chủ chốt, một mô hình kinh tế” để làm điểm cho nhân dân học tập, làm theo. Đơn cử như Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì với trên 200 mô hình kinh tế hiệu quả do cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn và đảng viên thực hiện trên các lĩnh vực cải tạo vườn tạp; phát triển chăn nuôi hàng hóa; sản xuất và chế biến chè; trồng cây dược liệu; mô hình kết hợp vườn – ao – chuồng; phát triển du lịch cộng đồng… Từ đó tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân; tạo không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi.

Ngoài việc luôn tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; Các chi, Đảng bộ cũng phân công cán bộ phụ trách, giúp đỡ các hộ nghèo. Bằng những việc làm thiết thực như: Giúp đỡ ngày công, hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng, tư vấn hướng dẫn kỹ thuật; hỗ trợ tiếp cận vốn vay cho các hộ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống … Nhờ vậy, hàng năm có hàng trăm hộ thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ tận tình, “nói đi đôi với làm” của đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực. toàn tỉnh.

Bằng việc không ngừng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương “nói và làm” của mỗi cán bộ trong Đảng bộ tỉnh thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực của Đảng. năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, củng cố niềm tin và sự ủng hộ trong nhân dân; tạo sức mạnh đại đoàn kết phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Nhiệm kỳ cuối cùng: Tu dưỡng đạo đức lối sống để Đảng vững, dân tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *