Hà Nội chung sức “chạy đua” hoàn thành 12 nhiệm vụ cụ thể, sớm khởi công xây dựng Vành đai 4

Rate this post

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 244 / KH-UBND tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô thuộc trách nhiệm của thành phố.

SINH 4 TẠO LIÊN KẾT VÙNG VÀ HIỆU ỨNG LAN

Quy hoạch nêu rõ, đường vành đai 4 là đường vành đai liên vùng, phục vụ kết nối giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh trong Vùng Thủ đô.

Việc đầu tư phát triển tuyến Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô là một trong những cực tăng trưởng của đất nước, phát triển thành đô thị hiện đại, thông minh, hiệu quả hàng đầu. ứng phó lan tỏa, liên kết các đô thị.

Theo chủ trương đầu tư đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 56/2022 / QH15 ngày 16/6/2022 và Chính phủ chỉ đạo thực hiện tại Nghị quyết số 106 / NQ-CP ngày 18/8/2022 với mức đầu tư tổng thể. chuẩn bị, triển khai dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Đồng thời là cơ sở để quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đi trước một bước, tạo nguồn lực chính để phát triển đô thị; tạo trục giao thông quan trọng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa hướng của các đô thị; sắp xếp lại cơ cấu dân cư và phát triển kinh tế trong quá trình tái thiết và phát triển đô thị.

Với khối lượng công việc rất lớn và đặc thù của dự án như: việc giải phóng mặt bằng được tách ra thành các dự án thành phần, vốn đầu tư dự án sớm từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều quy trình, thủ tục không theo quy định. được quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật, được triển khai với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua,… cần ban hành kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể.

Từ đó, đảm bảo huy động được toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất mới có thể thực hiện thành công dự án, đạt mục tiêu và tiến độ đã được Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ.

THÁNG 12 2023 XỬ LÝ TẤT CẢ MẮT CÔNG VIỆC

Theo đó, Kế hoạch số 244 đưa ra các mốc tiến độ chi tiết, đến tháng 6/2023 bàn giao tối thiểu 70% và hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 12/2023. Từ đó, tạo tiền đề khởi công dự án vào tháng 6/2023.

Đặc biệt, Đầu tiên, việc lập, thẩm định và phê duyệt chỉ giới đường đỏ toàn tuyến trên địa bàn thành phố.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ giới đường đỏ 5 đoạn trên toàn thành phố, gồm: Quốc lộ 18 – cầu Hồng Hà; Cầu Hồng Hà – Quốc lộ 32; Quốc lộ 32 – Quốc lộ 6; Quốc lộ 6 – Quốc lộ 1A và Quốc lộ 1A – cầu Mễ Sở vào tháng 9/2022.

Thứ haixây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tổ chức xây dựng và phê duyệt cơ chế, chính sách áp dụng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án để làm cơ sở cho việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ công tác giải quyết. Công tác giải phóng mặt bằng để thi công dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9/2022.

Thứ ba, bố trí tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

UBND các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín rà soát nhu cầu tái định cư, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt, lập, thẩm định và phê duyệt. và tổ chức thực hiện đầu tư, xây dựng các khu tái định cư bằng nguồn vốn của dự án Đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô; hoàn thành vào tháng 4 năm 2023.

UBND quận Hà Đông rà soát nhu cầu tái định cư, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát quỹ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố làm cơ sở trình UBND thành phố xem xét, chấp thuận bố trí quỹ nhà tái định cư. cho các hộ đủ điều kiện bố trí nhà tái định cư của các dự án đầu tư; Hoàn thành vào tháng 9 năm 2022.

Thứ Tư, Thành lập ban chỉ đạo dự án.

Phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh báo cáo Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án thuộc chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 106 / NQ-CP ngày 18/8/2022 chỉ đạo triển khai các công việc liên quan của các dự án thành phần đảm bảo đồng bộ về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, hiệu quả: hoàn thành trong tháng 9/2022.

Các công việc chung trong việc thực hiện dự án và Andbelt 4 - Vùng Prime dô.
Các công trình chung trong việc thực hiện dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Thứ năm, cắm, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng và tổ chức giải phóng mặt bằng.

Trên cơ sở chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho UBND các quận, huyện triển khai các công việc tiếp theo phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Tiến độ cụ thể như sau: cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Thanh Oai, Thường Tín, Hoài Đức, Hà Đông đối với các đoạn tuyến đã được phê duyệt, hoàn thành trước ngày 15/9/2022.

Cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho các huyện: Mê Linh, Đan Phượng, Thường Tín, Hoài Đức (đoạn đi ngoài đê Sông Đáy qua xã Song Phương) hoàn thành trước ngày 30/10/2022 (Chỉ giới đường đỏ của các đoạn tuyến còn lại phê duyệt trước ngày 30/9/2022).

Thứ sáu, lập, trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1, dự án thành phần 2.1 và dự án thành phần 3.

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự án ga đường sắt quốc gia) trên địa bàn thành phố Hà Nội; dự án thành phần 2.1: xây dựng đường song hành (đường đô thị) thành phố Hà Nội và dự án thành phần 3: đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; tư vấn thẩm tra và các đơn vị tư vấn khác (nếu có) vào tháng 10/2022.

Thỏa thuận phương án thiết kế với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến các công trình trong phạm vi ảnh hưởng của đê điều và hành lang thoát lũ: hoàn thành trong tháng 11 năm 2022.

Khảo sát, lập, thẩm tra và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1, dự án thành phần 2.1 và thành phần 3: hoàn thành trong tháng 12/2022.

Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thành phần: hoàn thành trong tháng 12/2022.

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1, tiểu dự án 2.1 và dự án thành phần 3: hoàn thành trong tháng 12/2022.

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1, dự án thành phần 2.1 và dự án thành phần 3: Dự án hoàn thành vào tháng 1/2023.

Thứ bảy, lựa chọn nhà đầu tư các dự án thành phần 3 theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT.

Tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư: hoàn thành vào tháng 10 năm 2022. Sơ tuyển nhà đầu tư: hoàn thành vào tháng 12 năm 2022. Quá trình lựa chọn nhà đầu tư: hoàn thành vào tháng 6 năm 2023.

Thứ tám, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán.

Với dự án thành phần 2.1: xây dựng đường song hành (đường nội thị) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công tác chuẩn bị, lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật – dự toán và các đơn vị tư vấn liên quan: hoàn thành trong tháng 2/2023.

Công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng công trình: hoàn thành tháng 5 năm 2023. Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu: hoàn thành tháng 5 năm 2023.

Với dự án thành phần 3: đầu tư xây dựng đường cao tốc theo hình thức đối tác công tư.

Lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế thực hiện sau thiết kế cơ sở và dự toán công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc dự án thành phần 3: Hoàn thành trong tháng 3/2022.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư vào tháng 6 năm 2023. Sau khi có quyết định lựa chọn, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án PPP phải lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế thực hiện sau thiết kế cơ sở và dự toán.

Thứ chín, lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Với Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành (đường nội thị) nội thành Hà Nội: lập, thẩm định và phê duyệt, phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp; tư vấn giám sát; Bảo hiểm công trình: Hoàn thành tháng 6/2023.

Đấu thầu, lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng nhà thầu xây lắp; tư vấn giám sát; bảo hiểm công trình: hoàn thành trong tháng 8/2023, trong đó đối với gói thầu khởi công phải hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/6/2023.

Với dự án thành phần 3, đầu tư xây dựng đường cao tốc theo hình thức đối tác công tư: chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thi công hoàn thành vào tháng 6 năm 2023. Ưu tiên, tập trung thực hiện các tiểu dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong các dự án thành phần 3.

Hoàn thành các thủ tục để khởi công vào tháng 6/2023.

Thứ mười, mặt bằng bàn giao. Tháng 06/2023: bàn giao mặt bằng tối thiểu 70%. Tháng 12/2023: Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án.

Thứ mười một, bắt đầu dự án. Hoàn thành thủ tục khởi công dự án thành phần 2.1 vào tháng 6 năm 2023. Hoàn thành thủ tục khởi công dự án thành phần 3 vào tháng 6 năm 2023.

Thứ mười hai, tổ chức thi công. Quá trình thi công tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp chặt chẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công để đảm bảo hoàn thành công trình. dự án vào tháng 12 năm 2026 và đưa vào sử dụng năm 2027.

Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô có quy mô 112,8 km với tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng được chia thành 7 dự án thành phần. Công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án từ năm 2022, đến năm 2026 cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Đoạn trên địa bàn TP. Hà Nội dài 58,2km, đi qua 7 huyện là Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *