Họp Ban Tổ chức đón Bằng công nhận Nghệ thuật Xòe Thái của UNESCO là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia. đặc biệt là ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022

Rate this post

CTTĐT – Chiều 9/8, Ban Tổ chức Lễ đón Bằng của UNESCO công nhận “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch Mường Lò. Khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 đã họp đánh giá tiến độ và thống nhất các nội dung triển khai trong thời gian tới.

Đ / c Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Đ / c Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Dự kiến ​​Lễ đón Bằng công nhận Nghệ thuật Xòe Thái của UNESCO là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt Mù Cang Đặc biệt ruộng bậc thang năm 2022 sẽ diễn ra tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ vào ngày 24 tháng 9 năm 2022. Trong khuôn khổ Lễ đón và khai mạc Lễ hội gồm 05 hoạt động chính: Nghi thức chào mừng và khai mạc Lễ hội; diễu hành; Không gian trưng bày, trình diễn văn hóa các dân tộc; Trưng bày, triển lãm ảnh di sản Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam và mở rộng “Ảnh đẹp du lịch 08 tỉnh Tây Bắc”; Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, các gian hàng giới thiệu sản phẩm đá quý và văn hóa ẩm thực Lục Yên.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 152 / KH-UBND về việc tổ chức Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch Mường Lò nhằm khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt Mù Cang Ruộng bậc thang năm 2022, các sở, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đến nay, 6 Sở, ngành đã ban hành kế hoạch chi tiết triển khai Kế hoạch số 152; 7/9 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai, ứng phó.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tổ giúp việc lễ hội. Đã xây dựng nội dung khẩu hiệu tuyên truyền gửi Ban Tuyên giáo thẩm định; hoàn thiện thiết kế và nội dung tập tài liệu: “Sắc màu miền Tây Yên Bái; lập danh sách đại biểu mời dự lễ đón, khai mạc lễ hội và các hoạt động trong khuôn khổ lễ đón, khai mạc lễ hội; khảo sát địa điểm tổ chức tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ và các điều kiện tổ chức: hậu cần, an ninh.

Cùng với đó, Sở đã khảo sát và có văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tại không gian trưng bày, biểu diễn văn hóa các dân tộc.; khảo sát tuyến đường diễu hành, địa điểm triển lãm ảnh Di sản nghệ thuật Xòe Thái và Ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; địa điểm tổ chức Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP; gian hàng giới thiệu sản phẩm đá quý Lục Yên và văn hóa ẩm thực….

Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung kế hoạch.

(Đại diện Công an tỉnh phát biểu về công tác đảm bảo an ninh trật tự)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung công tác chuẩn bị cho Lễ hội như: kế hoạch triển khai các hoạt động diễu hành, triển lãm ảnh, hội chợ; các phương án bảo đảm hậu cần, an ninh trật tự, nguồn điện, phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền trước, trong và sau lễ hội…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh, đây là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia. Đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động của các sở ngành, địa phương trong việc triển khai kế hoạch. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch theo nhiệm vụ được giao, đảm bảo yêu cầu đề ra; lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính vào ngày 15 tháng 8 để Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 8. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện phù hợp. các quy định; tham mưu thành lập các tiểu ban phục vụ lễ hội; đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; hoàn thiện kịch bản và phối hợp với các đơn vị hoàn thiện nội dung maket, thẻ đại biểu, sơ kết, tổng kết hoạt động; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử phạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ tăng giá dịch vụ…

UBND thị xã Nghĩa Lộ xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nội dung; bố trí lực lượng huấn luyện đầy đủ; thống nhất phương án đón tiếp đại biểu; bố trí phương tiện, cơ sở lưu trú, lắp đặt sân khấu đảm bảo an toàn; Chịu trách nhiệm về hậu cần.

Sở Công Thương khẩn trương hoàn thiện sơ đồ chi tiết các gian hàng, số lượng sản phẩm trưng bày tại các gian hàng tham gia hội chợ.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức họp báo báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các nội dung kế hoạch. Đồng chí yêu cầu 20/8 hoàn thành các nội dung đề ra.

59 lượt xem

Lan Huong

Cổng thông tin điện tử tỉnh – Chiều 9/8, Ban Tổ chức Lễ đón Bằng UNESCO công nhận “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã khai mạc Ngày hội văn hóa. Du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 đã họp đánh giá tiến độ và thống nhất các nội dung triển khai trong thời gian tới. Đ / c Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Dự kiến ​​Lễ đón Bằng công nhận Nghệ thuật Xòe Thái của UNESCO là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt Mù Cang Đặc biệt ruộng bậc thang năm 2022 sẽ diễn ra tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ vào ngày 24 tháng 9 năm 2022. Trong khuôn khổ Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội có 05 hoạt động chính: Lễ đón và khai mạc Lễ hội; diễu hành; Không gian trưng bày, trình diễn văn hóa các dân tộc; Trưng bày, triển lãm ảnh di sản Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam và mở rộng “Ảnh đẹp du lịch 08 tỉnh Tây Bắc”; Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, các gian hàng giới thiệu sản phẩm đá quý và văn hóa ẩm thực Lục Yên. Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 152 / KH-UBND về việc tổ chức Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai thác Văn hóa Mường Lò tại chỗ. và Ngày hội Du lịch, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, các sở, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thiết thực. thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đến nay, 6 Sở, ngành đã ban hành kế hoạch chi tiết triển khai Kế hoạch số 152; 7/9 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai, ứng phó. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tổ giúp việc lễ hội. Đã xây dựng nội dung khẩu hiệu tuyên truyền gửi Ban Tuyên giáo thẩm định; hoàn thiện thiết kế và nội dung tập tài liệu: “Sắc màu miền Tây Yên Bái; lập danh sách đại biểu mời dự lễ đón, khai mạc lễ hội và các hoạt động trong khuôn khổ lễ đón, khai mạc lễ hội; khảo sát địa điểm tổ chức tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ và các điều kiện tổ chức: hậu cần, an ninh. Cùng với đó, Sở đã khảo sát và có văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tại không gian trưng bày, biểu diễn văn hóa các dân tộc; khảo sát tuyến đường diễu hành, địa điểm triển lãm ảnh Di sản nghệ thuật Xòe Thái và Ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; địa điểm tổ chức Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP; gian hàng giới thiệu sản phẩm đá quý Lục Yên và văn hóa ẩm thực…. Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung kế hoạch. (Đại diện Công an tỉnh phát biểu về công tác đảm bảo an ninh trật tự) Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung về công tác chuẩn bị lễ hội như: phương án triển khai các hoạt động diễu hành. , triển lãm ảnh, hội chợ; các phương án bảo đảm hậu cần, an ninh trật tự, nguồn điện, phòng chống dịch bệnh; Tuyên truyền trước, trong và sau Lễ hội… Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, đây là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia. . Đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động của các sở ngành, địa phương trong việc triển khai kế hoạch. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch theo nhiệm vụ được giao, đảm bảo yêu cầu đề ra; lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính vào ngày 15 tháng 8 để Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 8. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện phù hợp. các quy định; tham mưu thành lập các tiểu ban phục vụ lễ hội; đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; hoàn thiện kịch bản và phối hợp với các đơn vị hoàn thiện nội dung maket, thẻ đại biểu, sơ kết, tổng kết hoạt động; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử phạt các cơ sở cung cấp dịch vụ, lộ trình tăng giá dịch vụ… UBND thị xã Nghĩa Lộ xây dựng kế hoạch chi tiết từng nội dung; bố trí lực lượng huấn luyện đầy đủ; thống nhất phương án đón tiếp đại biểu; bố trí phương tiện, cơ sở lưu trú, lắp đặt sân khấu đảm bảo an toàn; Chịu trách nhiệm về hậu cần. Sở Công Thương khẩn trương hoàn thiện sơ đồ chi tiết các gian hàng, số lượng sản phẩm trưng bày tại các gian hàng tham gia hội chợ. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức họp báo báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 8. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các nội dung kế hoạch. Đồng chí yêu cầu 20/8 hoàn thành các nội dung đề ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *