Phê bình phim: PHÉP THUẬT: Valentina Véliz Caileo mang đến một màn trình diễn hấp dẫn trong một bộ phim đen tối và thê lương [Sundance 2023]

Rate this post

Phê bình phim: PHÉP THUẬT: Valentina Véliz Caileo mang đến một màn trình diễn hấp dẫn trong một bộ phim đen tối và thê lương [Sundance 2023]

Đánh giá ma thuật —
Ma Thuật (2023) Phim ảnh Ôn tập từ Liên hoan phim Sundance thường niên lần thứ 46Một bộ phim đạo diễn bởi Christopher Murrayđược viết bởi bức tường PaulChristopher Murray và đóng vai chính Valentina Veliz Caileo, Daniel Antivilo, Sebastian Hulk, Daniel Munoz, Daniel Antivilo, Annick DuranSebastian Nunez. Nhà làm phim Christopher Murray ma thuật lấy bối cảnh vào thế kỷ 19 trên […]

Tiếp tục đọc: Phê bình phim: PHÉP THUẬT: Valentina Véliz Caileo mang đến một màn trình diễn hấp dẫn trong một bộ phim đen tối và thê lương [Sundance 2023]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *