Phê duyệt ý tưởng đầu tư khu công nghiệp Gilimex

Rate this post

Phê duyệt ý tưởng đầu tư khu công nghiệp Gilimex - Vĩnh Long - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Gilimex – Vĩnh Long tại thị trấn Tân Quới và xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long làm chủ đầu tư dự án.

Về quy mô, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư các giai đoạn đầu tư dự án theo quy định.

Về nguồn vốn đầu tư, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tính toán lại, xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án theo quy mô sử dụng đất (phân kỳ theo vốn đầu tư). riêng).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động. hành động theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, xác định nhà đầu tư có đủ điều kiện được Nhà nước cho thuê đất tại thời điểm thuê đất; bảo đảm các điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai, đất đai. có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù vào diện tích đất trồng lúa đã chuyển đổi.

Tỉnh theo dõi, đánh giá việc thực hiện dự án, bao gồm cả việc góp vốn, huy động vốn theo cam kết của nhà đầu tư; hướng dẫn nhà đầu tư tuân thủ các điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long đáp ứng các điều kiện đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, các thủ tục về bảo vệ môi trường …

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex là nhà đầu tư vào khu công nghiệp Bình Tân với quy mô 400 ha tại thị trấn Tân Quới và xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Theo kế hoạch, công ty sẽ chi thêm 1.200 tỷ đồng đầu tư vào các khu công nghiệp mới trong năm nay, đón làn sóng chuyển dịch vốn đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Tại Huế, Gilimex còn có khu công nghiệp Phú Bài 4 với diện tích 507 ha, dự kiến ​​chia làm 2 giai đoạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *