THE COVENANT (2023) Trailer phim: Army Sgt. Jake Gyllenhaal trở lại Afghanistan vì Thông dịch viên & Gia đình của anh ấy

Rate this post

THE COVENANT (2023) Trailer phim: Army Sgt.  Jake Gyllenhaal trở lại Afghanistan vì Thông dịch viên & Gia đình của anh ấy

Trailer Giao ước —
Chàng Ritchie‘S Bản khế ước (2023) Trailer phim đã được phát hành bởi Hãng phim MGM. Bản khế ước ngôi sao xe kéo Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Antony Starr, Alexander Ludwig, Trường Bobby, Emily BeechamJonny Lee Miller. phi hành đoàn Guy Ritchie, Ivan AtkinsonMarn Davies đã viết kịch bản cho Bản khế ước. “Sản xuất bởi Guy Ritchie, Ivan […]

Tiếp tục đọc: THE COVENANT (2023) Trailer phim: Army Sgt. Jake Gyllenhaal trở lại Afghanistan vì Thông dịch viên & Gia đình của anh ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *