Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ

Rate this post

Hội nghị được thực hiện theo hình thức kết hợp trực tuyến trực tiếp giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 80 điểm cầu tại các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và Việt Nam. Các quốc gia trên thế giới.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Thủ trưởng một số cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, sau 35 năm đổi mới, với 3 trụ cột xóa bỏ quan liêu bao cấp, thực hiện đa sở hữu và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam từ một nền kinh tế chỉ có quy mô 4 tỷ USD. , GDP bình quân đầu người dưới 100 USD / năm; Tính đến nay, nền kinh tế đạt gần 400 tỷ USD.

Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, xây dựng hội nhập độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực, sâu rộng và hiệu quả.

Trong suốt quá trình đó, Việt Nam lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực để phát triển; phát huy tối đa trí tuệ, tài năng, phẩm chất, đạo đức của con người Việt Nam; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

“Đây là những yếu tố nền tảng của Việt Nam và đã được triển khai một cách khoa học, thực tiễn và nghệ thuật”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, hai năm qua, thế giới có nhiều biến động, nhất là do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đầy “sóng gió” đó, ở Việt Nam, Chính phủ đã nhất quán chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. phát triển, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, duy trì mặt bằng tỷ giá, lãi suất hợp lý … với tư duy: Tìm kiếm sự ổn định trong bất trắc; giữ chủ động ở thế bị động; kiên định, kiên định trong thời buổi loạn lạc; kiểm soát rủi ro trong nền kinh tế thị trường đặc trưng bởi khủng hoảng và suy thoái; xây dựng nền quốc phòng toàn dân hợp tác và cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế.

Kết quả là, trong khi lạm phát của thế giới cao, nền kinh tế tăng trưởng chậm; Việt Nam giữ lạm phát thấp và tăng trưởng kinh tế tương đối cao. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự kiến, tương đương mức bình quân các năm trước dịch; các số dư chính được đảm bảo; kinh tế tiếp tục phục hồi; ổn định chính trị; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; quan hệ đối ngoại được tăng cường; đời sống của người dân được cải thiện. Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế đánh giá cao sự phục hồi kinh tế – xã hội và có những nhận định tích cực về triển vọng phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Kết quả đạt được là do sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các quyết sách quan trọng của Nhà nước, trong đó có các Nghị quyết của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, mạnh mẽ, tập trung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. dân số cả nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Tình hình thế giới thời gian tới sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng nói. Ưu tiên hiện nay của Việt Nam là tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống vật chất và tinh thần của đất nước. Mọi người.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh bình đẳng. mạnh so với các thành phần kinh tế khác.

Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động.

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh, hiệu quả, trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; nâng cao trình độ và năng lực sản xuất; kinh tế vĩ mô ổn định; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Cùng với việc ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp phải trải qua.

Với quan điểm “Thành công của bạn là thành công của Việt Nam; thành công của bạn là thành công của chủ nghĩa đa phương; vì một trái đất hòa bình, hợp tác và phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau ”và trên tinh thần“ hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro ”, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tại hội nghị lần này, các bên sẽ thẳng thắn trao đổi để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển.

“Tình cảm giữa các bên được gắn kết hơn; sự hiểu biết lẫn nhau được nâng cao; Quyền lợi của mỗi bên được bảo đảm để cùng thắng ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

HUY LÊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *