Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ xuất sắc

Rate this post

Tại hội nghị tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” https://dangcongsan.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe-voi-su-nghiep-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat -nuoc / tin-tuc-su-kien /, “Lao động sáng tạo tiêu biểu” https://dangcongsan.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe-voi-su-nghiep-cong-nghiep-hoa-hiep-dai -hoa-dat-nuoc / tin-tuc-sukien / “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” lần thứ II, tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 43 trí thức khoa học. tiêu biểu về khoa học và công nghệ, 35 lao động sáng tạo tiêu biểu, 1 tài năng trẻ về khoa học và công nghệ.

Đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, tài năng trẻ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đề nghị các trí thức, lao động sáng tạo tiêu biểu, tài năng trẻ tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường. vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dấn thân nghiên cứu, sáng tạo, có nhiều công trình nghiên cứu sát với thực tiễn, giải quyết được những vấn đề còn nhiều thách thức, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hạnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đơn vị tiếp tục định kỳ tổ chức gặp mặt, làm việc, đối thoại với trí thức, lao động sáng tạo tiêu biểu, tài năng trẻ. để lắng nghe những lời khuyên; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản, bổ sung cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng, khen thưởng trí thức, chuyên gia trong và ngoài tỉnh …

Thời gian qua, đội ngũ trí thức, công nhân, thanh niên tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đóng góp cho phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật. Để ghi nhận thành tích của các trí thức, lao động sáng tạo tiêu biểu, tài năng trẻ khoa học và công nghệ, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1779 / QĐ-UBND ngày 07/6/2021 về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân được tuyên dương danh hiệu ” Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu “https://dangcongsan.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe-voi-su-nghiep-cong-nghiep-hoa-hiep-dai-hoa-dat-nuoc/tin-tuc- su-kien /, “Lao động sáng tạo tiêu biểu” https://dangcongsan.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe-voi- su-nghiep-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc / tin-tuc-suc-kien /, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Ninh.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII. Theo đó, có 5 nhóm tác giả đạt giải Nhất, 7 nhóm tác giả đạt giải Nhì, 11 nhóm tác giả đạt giải Ba, 12 nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *