Trí tuệ nhân tạo sẽ không bao giờ tạo ra nghệ thuật

Rate this post

Audio gợi ý về không gian, về văn hóa, đôi khi tính toán phi ngôn ngữ át chế âm thanh, to the power out of the language from the vô năng. Đó cũng là cách Ngô Hồng Quang đưa người nghe bước vào thế giới của anh, bằng nhiều chất liệu âm nhạc từ Đông sang Tây, mà cốt lõi luôn là âm nhạc dân tộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *