Truyền thuyết về Mexman

Rate this post

Phim tài liệu của Josh Polon, The Legend of MexMan, là một phim tài liệu hậu trường đáng kinh ngạc, đặc biệt dành cho các nhà làm phim mới nổi. Đó là một bài luận thuộc thể loại về…

Bài đăng The Legend of MexMan lần đầu tiên xuất hiện trên Film Threat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *