Xây dựng chính quyền số góp phần nâng thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX – Bài 1: Nâng hạng các chỉ số

Rate this post

Cán bộ xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Bài học 1: Xếp hạng số liệu thống kê

Năm 2021, chỉ số PCI của tỉnh đạt 66,11 điểm, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố (tăng 1,59 điểm và tăng 2 bậc so với năm 2020); Chỉ số PAR INDEX đạt 88,59 điểm, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (tăng 2,85 điểm và tăng một bậc so với năm 2020); Chỉ số SIPAS đạt 89,3%, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố (tăng 1,1%, tăng 8 bậc so với năm 2020); Chỉ số PAPI đạt 45,34 điểm, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố (tăng 32 bậc so với năm 2020). Trong đó, có nhiều chỉ số thành phần phản ánh quá trình xây dựng chính quyền điện tử có sự cải thiện rõ nét.

Quá trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ đã được triển khai trong nhiều năm, tuy nhiên, việc tổ chức thành một hệ thống đồng bộ, liên thông, thống nhất được triển khai quyết liệt từ năm 2019, từng bước hướng tới xây dựng Chính quyền số, với mục tiêu đã nêu là gắn với cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan nhà nước, hướng tới mục tiêu phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng tốt hơn. hơn. Đến nay, quá trình xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đối với các cơ quan nhà nước, hệ thống hành chính được hiện đại hóa giúp quá trình trao đổi và thực thi công vụ nhanh chóng, chính xác, hiệu lực và hiệu quả hơn. Thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với nhà nước, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Nhìn lại năm 2016, toàn tỉnh chỉ có 1/13 UBND huyện, thành phố, thị xã và 2/277 UBND xã, phường, thị trấn có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, trang thiết bị làm việc cho cán bộ. chẳng hạn như phục vụ người dân để làm việc hạn chế; Hầu hết các máy tính đều sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel) để báo cáo, thống kê và tính toán. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Phú Thọ được trang bị máy vi tính phục vụ công việc đạt 100%; 100% cơ quan, đơn vị có đường truyền internet tốc độ cao và được trang bị mạng nội bộ kết nối dưới dạng máy chủ / máy trạm.

100% đơn vị cấp sở, cấp huyện, 148/225 xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử hoặc chuyên trang thuộc Cổng / Trang thông tin điện tử cấp huyện cung cấp thông tin về cơ quan, đơn vị, công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, tuyên truyền, văn bản quy phạm pháp luật, công khai trực tuyến. dịch vụ, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đầu tư và thông tin tổ chức và hoạt động khác của cơ quan, đơn vị đạt tỷ lệ 65,77%, tăng 22,66% so với năm 2020.

Phú Thọ đã gửi và nhận văn bản điện tử có chữ ký số đến 100% cơ quan Đảng, đơn vị hành chính, sự nghiệp các cấp trên địa bàn tỉnh. Hệ thống một cửa điện tử được triển khai đồng bộ, thống nhất giúp theo dõi, giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. Cổng Dịch vụ công tỉnh kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tính đến hết tháng 9 năm 2022, số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 819 thủ tục; mức 4 là 716 thủ tục; 80,41% hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh được đồng bộ hóa lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, khai thác tối đa hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điều hành, chữ ký số, công văn, hội nghị trực tuyến.

Từ chỗ hoàn toàn thực hiện giao dịch giấy tờ, đến nay, hạ tầng thanh toán trực tuyến đã được triển khai đồng bộ với 100% sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn đã mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt cho các dịch vụ công trực tuyến. 6/13 huyện, thành, thị đã tích hợp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trên nền tảng công nghệ thông tin hiện có, Phú Thọ đang đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, tổ chức xây dựng phần mềm để minh bạch các khoản thu giáo dục; thuế, phí đến cấp xã, phường …

Đặc biệt, đến năm 2020, tỉnh sẽ chủ trì triển khai Đề án hệ thống truyền hình thời gian thực đến tất cả 13/13 huyện, thành, thị, 225/225 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hệ thống được đầu tư trang thiết bị tiên tiến gồm smart tivi, camera, máy tính, mic thu và các phụ kiện khác… đáp ứng khả năng kết nối chuyển tiếp cuộc họp từ hệ thống hội nghị truyền hình trung tâm sang hệ thống. hệ thống hội nghị truyền hình từ tỉnh đến xã, giúp cơ sở tiếp thu đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo trực tiếp của Trung ương. Toàn tỉnh tổ chức nhiều hội nghị quan trọng bằng hình thức trực tuyến ở cả 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã và từ tỉnh đến cấp xã.

“Việc xây dựng hệ thống nền tảng chính quyền điện tử ba cấp, đồng bộ, thống nhất, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động đã từng bước thay đổi lề lối làm việc của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức từ phương thức làm việc thủ công sang làm việc trên môi trường điện tử. Nhờ đó, các công việc được giải quyết nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm và đồng bộ; không bị gián đoạn kể cả trong thời gian cao điểm phòng chống dịch COVID-19 ”, ông Trịnh Hùng Sơn – TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định.

Người dân thanh toán viện phí bằng QR-Code tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba

Đáng chú ý, trong năm 2021, Phú Thọ sẽ tập trung triển khai số hóa cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực một cách khẩn trương, quyết liệt, rõ ràng nhằm đồng bộ thông tin, dễ dàng khai thác, sử dụng. sử dụng, tài liệu lưu trữ, góp phần nâng cao hiệu quả, tăng tính công khai, minh bạch trong chỉ đạo, quản lý của các cơ quan nhà nước.

Hệ thống nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh được khẩn trương triển khai, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh với các cơ sở khác. dữ liệu cơ sở dữ liệu trung tâm. Kho dữ liệu số, cổng dữ liệu mở được xây dựng để phân tích, tổng hợp dữ liệu của tỉnh và các ngành, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh và cung cấp thông tin, dữ liệu cơ bản cho tỉnh. người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Chí – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết: Để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng hồ sơ địa chính ở dạng giấy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp công nghệ lưu trữ, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo kết nối đồng bộ 3 cấp độ. từ tỉnh, huyện, xã; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực sử dụng hệ thống cho các đơn vị thụ hưởng để tổ chức, vận hành cơ sở dữ liệu một cách tốt nhất. Từ khi triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số hóa đã giúp đồng bộ hóa, minh bạch hóa dữ liệu, khai thác, vận hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao chất lượng đất đai. năng lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sử dụng phần mềm PACS trong công tác khám chữa bệnh

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, từ tháng 7/2021 đã triển khai thí điểm quy trình “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính để xử lý trên phần mềm điện tử, tức là hồ sơ khi tiếp nhận được cán bộ kiểm tra, số hóa. (quét tài liệu), ký điện tử các tài liệu đã quét, nộp qua tài khoản cá nhân hoặc tổ chức và nhận trực tuyến; đồng thời chuyển ngay hồ sơ điện tử đến cơ quan giải quyết, không chuyển hồ sơ giấy; thu, nộp phí (nếu có) theo quy định tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Từ đó giúp giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí và thời gian; đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Chỉ sau 2 năm triển khai, cơ sở dữ liệu của tỉnh, ngành, lĩnh vực đã được triển khai đồng bộ. Mặc dù trong điều kiện của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng với phương châm “toàn diện, kiên quyết, kiên trì”, chủ động, tập trung, quá trình chuyển đổi số của tỉnh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. các nguyên tắc, phương pháp làm việc trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lê Thủy – Khánh Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *