Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu mang đậm dấu ấn của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

NGUYỄN NGỌC (thực hiện)