Bán đấu giá 3 trang thiết bị y tế đã hết khấu hao

Rate this post

1. Loại nội dung:

Bán đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh


4. Địa điểm đấu giá:

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh; Địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh


5. Tên đơn vị có tài sản:

Bệnh viện Bãi Cháy


6. Địa chỉ của chủ sở hữu tài sản:

Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá 3 trang thiết bị y tế đã hết khấu hao (máy X-quang loãng xương, máy nội soi phẫu thuật gây mê hồi sức, máy siêu âm Doppler sọ não)


8. Thời gian bán hồ sơ

từ: 05 tháng 10 năm 2022 07:30 đến: 14 tháng 10 năm 2022 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ: 05/10/2022 07:30 đến ngày: 07/10/2022 16:30


10. Thời gian đấu giá:

19-10-2022 08:00


11. Số điện thoại liên hệ:

02032.488.899


12. Địa chỉ Email:

[email protected]


13. Mã chuyển khoản:

centertamdichvudaugiataisanquangninh950310


14. Danh sách các tập tin đính kèm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *