Bản demo GrimGimoire OnceMore có sẵn cho Nintendo Switch, PlayStation 4 và PlayStation 5

Rate this post

Những người muốn trải nghiệm GrimGimoire OnceMore trước khi phát hành chung vào cuối năm nay sẽ rất thú vị khi biết rằng bản demo có thể chơi được đã được phát hành trên Nintendo eShop và Cửa hàng PlayStation trong phạm vi Châu Âu và Bắc Mỹ.

Bản demo mới được phát hành này sẽ cho phép người chơi trải nghiệm tuần đầu tiên và một phần của tuần thứ hai, cuộc sống của một sinh viên học viện, theo đó bạn sẽ có thể thử một số yếu tố chiến lược thời gian thực của trò chơi và tương tác với một nhiều loại nhân vật. Lưu dữ liệu từ bản demo cũng sẽ chuyển sang trò chơi đầy đủ sau khi nó được phát hành, vì vậy hãy đảm bảo lưu trò chơi nếu bạn muốn tiếp tục.

GrimGimoire OnceMore sẽ có sẵn cho Nintendo Switch, PlayStation 4 và PlayStation 5 vào ngày 7 tháng 4 năm 2023. Trong thời gian chờ đợi, bản demo có thể chơi được hiện có sẵn để tải xuống từ Nintendo eShop và PlayStation Store.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *