CMND có giá trị sử dụng song song với CCCD có gắn chip không?

Rate this post

Tôi có phải đổi CMND sang CCCD bằng chip không?

Hiện cả nước thống nhất chỉ cấp chip CCCD cho công dân nếu người dân có yêu cầu đổi, cấp lại loại giấy tờ tùy thân này. Đối với người đang sử dụng CMND, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999 / NĐ-CP, người dân phải đổi sang CCCD trong các trường hợp sau:

– Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng.

– Chứng minh nhân dân bị hư hỏng đến mức không còn sử dụng được.

– Khi công dân thay đổi họ, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh.

– Khi công dân thay đổi nơi đăng ký thường trú ngoại tỉnh.

– Khi công dân thay đổi danh tính như xóa sẹo, tẩy nốt ruồi, phẫu thuật thẩm mỹ, v.v.

– Khi mất CMND cũ.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 1 Nghị định 170/2007 / NĐ-CP quy định CMND có giá trị sử dụng không quá 15 năm, kể từ ngày cấp. Đồng thời, Khoản 2, Điều 38 Luật Căn cước công dân cũng khẳng định, CMND cấp trước ngày 1-1-2018 còn giá trị sử dụng, hết thời hạn 15 năm, kể từ ngày cấp.

Như vậy, người dân không phải đổi sang CCCD có gắn chip khi CMND còn hạn sử dụng và có thể sử dụng CMND đến khi hết hạn mới cần đổi hoặc thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Tôi có được sử dụng CMND hợp lệ khi đã được cấp CCCD có chip không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 59/2021 / TT-BCA, CMND, thẻ CCCD đang sử dụng sẽ bị tịch thu khi người dân làm thủ tục đổi từ CMND sang thẻ CCCD hoặc đổi thẻ CCCD.

Ngoài ra, Khoản 8 Điều 5 Thông tư 60/2021 / TT-BCA quy định thu hồi CMND, CCCD cũ trong trường hợp công dân làm thủ tục đổi từ CMND sang thẻ CCCD hoặc đổi thẻ CCCD.

Do đó, theo quy định này, Khi đổi từ CMND sang CCCD, người dân sẽ bị thu hồi CMND cũ nên không sử dụng được cả CMND và CCCD gắn chip mới.

Do Bộ Công an đã cấp CCCD có chip cho công dân trước khi Thông tư thứ 2 trên được áp dụng nên nhiều người khi đổi sang CCCD có chip, CMND cũ chỉ bị cắt góc chứ không bị thu hồi.

Vì vậy, trên thực tế, có rất nhiều người hiện có hai loại giấy tờ tùy thân là CMND còn nguyên thời hạn sử dụng và CCCD mới được cấp có gắn chip. Tuy nhiên, theo quy định mới nhất trên đây thì CMND sẽ không còn giá trị sử dụng dù còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng.

Vì vậy, nếu người dân còn cả CMND và CCCD thì nên sử dụng CCCD để tránh trường hợp sau này phải làm thủ tục thay đổi thông tin sang số CCCD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *