Đại hội CLB Trí thức tỉnh nhiệm kỳ 2022

Rate this post

Sáng 28-9, Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội Câu lạc bộ nhiệm kỳ IV (2022 – 2027). Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Câu lạc bộ trí thức tỉnh hiện có gần 100 thành viên thuộc 7 nhóm. Trong 5 năm qua, CLB đã tập hợp được đội ngũ trí thức và tổ chức nhiều hoạt động chất lượng. Cụ thể, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh duy trì tổ chức, đổi mới nội dung gặp gỡ trí thức với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mỗi năm một lần, để trí thức bày tỏ tâm tư, nguyện vọng phát triển kinh tế – xã hội. ở địa phương và công cuộc xây dựng đất nước. Đồng thời, tổ chức 19 hoạt động, tọa đàm theo các chủ đề trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, các sản phẩm có lợi thế của tỉnh. Giới thiệu gần 50 nhà khoa học có bề dày kinh nghiệm, kiến ​​thức chuyên sâu trên các lĩnh vực tham gia tư vấn, phản biện và giám định của xã hội đối với 17 đồ án quy hoạch. Tích cực tham gia 5 dự án, đề tài cấp tỉnh trở lên; tổ chức 70 cuộc hội thảo khoa học…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, môi trường tập hợp trí thức hiện nay còn kém hấp dẫn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc tập hợp, động viên trí thức lập kế hoạch, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của tỉnh còn hạn chế. Số lượng các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của tỉnh còn rất ít, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học do các thành viên công bố chưa nhiều …

Trên cơ sở đó, nhiệm kỳ 2022 – 2027, CLB trí thức đề ra nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng. Mở rộng thành viên, các thành viên ở nhiều lĩnh vực tham gia câu lạc bộ, nhất là các nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu kết nạp đảng viên mới theo hướng coi trọng nâng cao chất lượng. Đồng thời, đa dạng hóa nội dung, môi trường và tạo điều kiện cho các hoạt động tâm huyết của đội ngũ trí thức. Tham gia chương trình Hội thi sáng tạo kỹ thuật và bình chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của tỉnh …

Tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của CLB trí thức trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 3 khâu đột phá, trong đó có 2 nhiệm vụ: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là xây dựng đội ngũ”. đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, năng lực thực tiễn “và” Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân “. Tình hình đó đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng, nhất là đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu có nhiều đóng góp về sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

img_0719.111.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại Đại hội Câu lạc bộ Trí thức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu CLB tập trung tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần vươn lên khẳng định mình. Sinh hoạt câu lạc bộ phải thường xuyên đa dạng hóa các chủ đề. Đồng thời, nghe tiếp thu, tham mưu các sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật, các vấn đề phản biện xã hội gắn với hình thức triển khai phong phú, sinh động, dân chủ …

Đại hội đã bầu ra Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức tỉnh nhiệm kỳ IV gồm 15 thành viên, ông Lương Thanh Sơn tiếp tục được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ.

img_0726.111.jpg
Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức tỉnh khóa IV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *