Đánh giá phim: LA PACERA: Cơ sở diễn xuất tuyệt vời cho câu chuyện tinh tế về sự lựa chọn cái chết của một phụ nữ trẻ [Sundance 2023]

Rate this post

Đánh giá phim: LA PACERA: Cơ sở diễn xuất tuyệt vời cho câu chuyện tinh tế về sự lựa chọn cái chết của một phụ nữ trẻ [Sundance 2023]

Đánh giá La Pacera —
La Pacera (2023) Đánh giá phim từ 45 thường niên Liên hoan phim SundanceMột bộ phim đạo diễn bởi Glorimar Marrero Sánchezđóng vai chính isel rodriguez, Modesto ren, Magali Parrasquillo, Maximilliano Rivas, Georgina Borri, Anamin Santiago, carola garciaNancy Millan. Glorimar Marrero Sanchez’s xem xét các lựa chọn cuối cùng của một phụ nữ trẻ bị bệnh nan y […]

Tiếp tục đọc: Đánh giá phim: LA PACERA: Cơ sở diễn xuất tuyệt vời cho câu chuyện tinh tế về sự lựa chọn cái chết của một phụ nữ trẻ [Sundance 2023]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *