DC Comics xác nhận sự kiện Brainiac và hơn thế nữa cho buổi bình minh của DC với những lời trêu ghẹo từ những kẻ tiết lộ số 1 về Superman! – Xung bên trong

Rate this post

DC Comics xác nhận sự kiện Brainiac và hơn thế nữa cho Dawn Of DC với những lời trêu ghẹo từ những kẻ tiết lộ số 1 về Superman!

Biểu tượng Brainiac Siêu nhân

Chúng tôi đã phát hiện ra những xúc tu Brainiac không mấy tinh tế trong lịch trình Dawn of DC do DC Comics phát hành.

Bình minh của DC 2023 lịch trình 2

Chà, sự kiện Brainiac hiện đã được xác nhận trong hai trang cuối của Superman #1.

Siêu nhân #1 spoilers 15 teaser 1

Chúng tôi nhận được những lời trêu chọc về những gì sắp xảy ra trong các trang của loạt phim Siêu nhân.

Siêu Nhân #1 spoilers 15 teaser 2

Tuy nhiên, nó có vẻ rộng hơn và tác động đến Dawn of DC khi Trái đất đang gặp nguy hiểm giống như Krypton.

Siêu nhân #1 spoilers 0-1 Jamal Campbell

Superman #1 hiện đã có mặt tại các cửa hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *