Đoạn giới thiệu: Tetris

Rate this post

Taron Egerton vào vai Henk Rogers, người đã trải qua nhiều để đảm bảo quyền phát hành trò chơi tiêu biểu. Jon S. Baird (Stan & Ollie) chỉ đạo. Một sự phù hợp hoàn hảo cho Apple TV +. Dòng rõ ràng.

Đoạn giới thiệu bài đăng: Tetris xuất hiện đầu tiên trên FilmInk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *