Đổi mới đô thị

Rate this post

Hình thức và chức năng: Kiro Russo’s động thái lớn kết hợp kỹ thuật quay phim dũng cảm và một câu chuyện đơn giản về một người lao động mắc bệnh bí ẩn để tạo ra một bức chân dung rung động về La Paz, Bolivia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *