Đơn xin cấp giấy chứng nhận đất (xác nhận quyền sử dụng đất)

Rate this post

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Thuật ngữ tiếng anh? Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Hướng dẫn viết đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một thành phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ nộp lên cơ quan có thẩm quyền. Chủ thể quyền sử dụng đất cần đảm bảo quyền của mình trong hoạt động công nhận của nhà nước. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi gửi đến các bạn mẫu đơn xin việc mới nhất, hướng dẫn cách viết đơn xin việc sao cho đúng.

Cơ sở pháp lý:

– Luật đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2018.

– Nghị định 43/2014 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

– Nghị định 01/2017 / NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Quyền sử dụng đất của người dân được cấp có thẩm quyền chứng nhận khi giao đất. Xin khẳng định rằng quyền sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo các quyền khi sử dụng, sở hữu và định đoạt đối với đất đai. Ngoài ra, nó còn mang lại ý nghĩa trong việc thực hiện các giao dịch mua bán đất đai cũng như thực hiện các thủ tục, cấp sổ đỏ, v.v.

Việc xin cấp giấy chứng nhận phải được thực hiện theo quy định của pháp luật trước khi cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ. Khi đó các nhu cầu mới được quản lý và giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả

Người xin cấp giấy chứng nhận cần phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền thông tin về đất đai về mặt pháp lý. Khi đầy đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiếp nhận và xác nhận thông tin về quyền sử dụng đất.

Xin cấp giấy chứng nhận đất ở đâu?

Cơ quan tiếp nhận và có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP. Do đó, người dân có thể nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đất đai tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi người đó thường trú. Việc tiếp nhận được xác định để các cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp trên địa bàn giúp đảm bảo thủ tục, đi lại.

xem thêm: Cách ghi nguồn gốc sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đây là cơ quan thực hiện quản lý địa phương cũng như có thẩm quyền và trách nhiệm chứng nhận quyền sử dụng đất mà người dân đã đăng ký.

Các loại mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đất đai hiện nay:

Tùy theo mục đích sử dụng và nhu cầu thực tế mà hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đất cũng cụ thể. Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, có một số loại mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đất đai phổ biến, bao gồm:

– Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Duy nhất Xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mẫu quy định là Mẫu số 04a / ĐK.

– Đơn xin cấp giấy chứng nhận đất ở.

– Đơn xin xác nhận đất khai hoang.

– Đơn xác nhận tình trạng không tranh chấp đất đai.

– Đơn xin xác nhận hiện trạng thửa đất.

xem thêm: Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh nguồn gốc đất

– Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất.

– Đơn xin xác nhận diện tích đất.

Qua đó, khi có nhu cầu thiết thực, người dân có thể xin xác nhận để đảm bảo các giấy tờ cần thiết cho các thủ tục pháp lý khác.

2. Các thuật ngữ tiếng Anh?

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất bằng tiếng anh là Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xác nhận quyền sử dụng đất bằng tiếng Anh là Xác nhận quyền sử dụng đất.

3. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

3.1. Mẫu số 01:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ

Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất

Kính gửi: UBND phường (xã) ………….

xem thêm: Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và hướng dẫn cách viết

Tôi tên là: …… .. Năm sinh: …….

Số CMND: ………… cấp ngày ……. / ……. / …………. tại Công an tỉnh: ………….

Với vợ (chồng) Tôi là: …… ..

Địa chỉ thường trú tại số nhà: ………… .. đường: …………

Khu dân cư số: ……. phường (xã): …… Thành phố ……

Số liệu đo năm 20 ……; Thuộc thửa đất số: …… .. tờ bản đồ số …………. diện tích ………… ..m2.

Địa chỉ thửa đất: …………

Hộ khẩu số: …………. Cấp ngày ………… tháng ………… năm ………… ..

xem thêm: Xác định nguồn gốc của đất? Đất ruộng có tách sổ đỏ được không?

Tôi viết đơn này xin trình bày với Ủy ban nhân dân phường (xã) như sau:

Từ ngày …………

Nguồn gốc thửa đất (ghi rõ ngày đến thửa đất do cơ quan, cấp nào giao hoặc chủ hộ nào) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

…………

Các biến động trong quá trình sử dụng đất (ghi rõ nguyên nhân tăng, giảm diện tích sử dụng, ghi theo ngày, tháng, năm của từng giai đoạn: ghi rõ do chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng, và loại quyền sử dụng đất). đất gì so với diện tích đất kê khai nguồn gốc sử dụng đất).

…………

Tôi xin cam đoan những nội dung ghi trên nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị UBND phường (xã) xác nhận cho gia đình tôi về nguồn gốc đất và sự phù hợp với quy hoạch của thửa đất tôi đang quản lý, sử dụng để gia đình tôi làm thủ tục đăng bộ. và các thủ tục hồ sơ. Chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở theo quy định của pháp luật. Kèm theo đơn này, gia đình tôi có các giấy tờ sau (bản sao có chứng thực của UBND phường, xã):

xem thêm: Đất có giấy tờ chứng minh nguồn gốc có bị tranh chấp không?

……

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Ngày ….. tháng … năm 20 …

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

– Hiện trạng sử dụng đất:

……… ..

xem thêm: Mất giấy tờ xác định nguồn gốc đất có được cấp sổ đỏ

– Nguồn gốc sử dụng đất:

………….

Thời gian sử dụng đất theo mục đích hiện tại:

………

– Tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về đất đai:

………….

– Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất:

……………

xem thêm: Tranh chấp về nguồn gốc đất giữa hộ gia đình và chính quyền địa phương

Ngày…. năm …..

Quan chức đất đai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…. năm …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tọa

(Ký tên và đóng dấu)

KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

………….

Ngày…. năm …..

Người kiểm tra tài liệu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…. năm ……..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên và đóng dấu)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

…………

Ngày …. tháng …. năm …..

Người quản lý

(Ký tên và đóng dấu)

3.2. Mẫu số 02:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày tháng năm …

ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐẤT

(V / v: Xác nhận nguồn gốc đất số ………… ..)

Thân mến: ……….

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………….

Anh ta:……. – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………….

Tên tôi là:…………. Sinh tại:……..

Số CMND: …… do ………… cấp ngày… /…. /… ..

Địa chỉ thường trú: ……… ..

Hiện cư trú tại: …………

Số điện thoại liên hệ:………

Tôi muốn trình bày với bạn những sự thật sau:

…………

Vì lý do trên, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận cho tôi những nội dung sau:

………… ..

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin trên không chính xác.

Xin hãy xem xét và giải quyết cho tôi theo quy định của pháp luật để tôi được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tôi rât cảm kich!

Người xin việc

4. Hồ sơ, thủ tục xin xác nhận nguồn gốc đất:

Mẫu này do nhà nước ban hành và phù hợp với mục đích sử dụng. Vì vậy, mọi người cần điền các thông tin theo yêu cầu một cách chính xác và đầy đủ. Ứng dụng có hướng dẫn về các thông tin cơ bản sẽ được trình bày. Nội dung pháp lý cần được trình bày chính xác, ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Ngoài ra, cũng cần phải có các giấy tờ kèm theo cho mục đích cấp giấy chứng nhận đất đai. Hãy cùng tìm hiểu đầy đủ thành phần hồ sơ khi người dân muốn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đất đai.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân, hồ sơ cần cung cấp cũng cụ thể. Dưới đây, chúng tôi hướng dẫn bạn đọc quy trình, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận nguồn gốc đất. Việc xin cấp giấy chứng nhận có thể phục vụ nhu cầu định đoạt của người dân sau này đối với mảnh đất do mình quản lý, sử dụng.

4.1. Hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất bao gồm:

Được tiến hành khi người dân có nhu cầu cung cấp thông tin pháp lý về nguồn gốc đất. Khi đó, nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm các thành phần sau:

+ Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất theo mẫu.

+ Đương sự cần chứng minh được quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với thửa đất. Vì vậy, cần cung cấp các giấy tờ chứng minh quá trình sử dụng, nguồn gốc thửa đất, vị trí thửa đất;

+ Cung cấp các giấy tờ tùy thân như: Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân của người đề nghị cấp chứng chỉ;

+ Ngoài ra, cần có các giấy tờ liên quan khác tùy theo tính chất, đặc điểm hoặc tình trạng của đất.

4.2. Trình tự, thủ tục xin xác nhận nguồn gốc đất:

Sau khi hoàn thiện đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Người yêu cầu xác nhận nguồn gốc đất hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Cơ quan này thực hiện việc lưu trữ cũng như cung cấp thông tin xác nhận nguồn gốc đất theo yêu cầu của người dân.

Theo trình tự, thủ tục pháp lý sẽ tiếp nhận yêu cầu để giải quyết. Sau khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ, cán bộ địa chính kiểm tra, phối hợp với Ban địa chính kiểm tra thửa đất, đo đạc, lập sơ đồ. Ngoài ra, nếu hồ sơ, tài liệu cung cấp không hợp lệ cũng sẽ được trả lại, hướng dẫn hoàn chỉnh theo yêu cầu.

Sau đó, các ứng dụng và yêu cầu hợp lệ được xử lý. Cán bộ địa chính xác nhận đơn và trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận. Cũng như cung cấp các thông tin liên quan để xác nhận nguồn gốc đất cung cấp cho người yêu cầu.

Thời gian tiếp nhận và làm thủ tục xác nhận nguồn gốc đất:

Tiến hành trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *