Hà Nội sẽ đối thoại về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Rate this post

(TN&MT) – Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2022 do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sẽ do Trần Sỹ Thanh làm chủ trì, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 28/10.

Theo Kế hoạch 237 / KH-UBND do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành, hội nghị nhằm thông tin, tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. trên địa bàn Tp. Đồng thời, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến ​​nghị cấp trên giải quyết những trường hợp vượt thẩm quyền. .

66.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: TTXVN

Hội nghị có sự tham dự của Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố đã yêu cầu đối thoại.

Nội dung Hội nghị đối thoại sẽ bao gồm việc trao đổi thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 của Thành phố; thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách, quy định mới của Trung ương và Thành phố liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Lãnh đạo UBND TP cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương sẽ giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP. Tiếp thu các sáng kiến, giải pháp, kiến ​​nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Đáng chú ý, Hội nghị không thảo luận các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Về hình thức, hội nghị sẽ được tổ chức kết hợp đối thoại trực tuyến trên địa bàn TP. Các phiếu đăng ký tham gia đối thoại đúng nội dung, gửi đúng thời gian quy định sẽ được trả lời, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị đối thoại. Trường hợp cá nhân, tổ chức được mời tham dự Hội nghị đối thoại mà vắng mặt tại Hội nghị vì lý do khách quan thì thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức Hội nghị để nhận được văn bản trả lời.

Những phản ánh, kiến ​​nghị trực tiếp tại Hội nghị đối thoại, nếu chưa trả lời được ngay, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở chuyên môn trả lời bằng văn bản; Những phản ánh, kiến ​​nghị vượt thẩm quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việc tổ chức đối thoại phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Lãnh đạo các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố về việc tư vấn, giải đáp những nội dung cá nhân, tổ chức đăng ký đối thoại.

Sau hội nghị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành liên quan kịp thời hỗ trợ tổ chức, cá nhân giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu UBND thành phố kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân.

Theo kế hoạch, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại (bản giấy hoặc bản điện tử) theo mẫu ban hành kèm theo kế hoạch này đến Ủy ban nhân dân thành phố. Hà Nội (qua Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 18, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Email: [email protected]). Thời gian nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại: Từ ngày 25/8/2022 đến hết ngày 21/10/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *