Hà Nội sẽ thu phí phương tiện để giảm ùn tắc vào thời điểm thích hợp

Rate this post

TP Hà Nội đang hoàn thiện đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào một số khu vực trên địa bàn TP có nguy cơ ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và sẽ áp dụng vào thời điểm thích hợp.

Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 115 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội.

Báo cáo nêu rõ, ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 115, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, quận, huyện.

Cụ thể, TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến ​​hoàn thiện Đề án “Thu phí phương tiện cơ giới đường bộ tại một số khu vực trên địa bàn TP có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường”. Trên cơ sở đó, UBND TP Hà Nội sẽ hoàn thiện đề án, trình HĐND TP vào thời điểm thích hợp.

TP Hà Nội dự kiến ​​thu phí một số khu vực để giảm ùn tắc giao thông trong thời gian thích hợp. Ảnh: Phạm Hải

UBND TP Hà Nội dự kiến ​​trình HĐND TP vào cuối năm 2022 các đề án về phí, dịch vụ như: Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; phí bảo vệ môi trường đối với khí thải; phí bảo vệ môi trường đối với chất thải; phí dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TP Hà Nội cũng đã xin ý kiến ​​Bộ Tài chính về phương án sắp xếp lại, xử lý 96 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 245.895 m2, diện tích sàn sử dụng 335.308 m2 của các cơ quan, đơn vị. Các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn TP. Trong đó, không có trường hợp nào chấp thuận phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hà Nội cũng dự kiến ​​nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, để bổ sung vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư. Khu vực công của thành phố giai đoạn 2021-2025 khoảng 18 nghìn tỷ đồng.

HĐND TP Hà Nội cũng đã ban hành Nghị quyết về việc dự kiến ​​bố trí dự toán chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 từ nguồn cải cách tiền lương còn lại khoảng 8.000 tỷ đồng. Đến nay, HĐND TP đã quyết định sử dụng 6,9 nghìn tỷ đồng cải cách tiền lương còn lại để bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó, ngân sách thành phố khoảng 3,76 nghìn tỷ đồng, ngân sách quận, huyện khoảng 3,14 nghìn tỷ đồng, để thực hiện 319 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

Trong giai đoạn 2020-2022, HĐND thành phố cũng đã quyết định sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong cả nước khoảng 0,18 nghìn tỷ đồng để đầu tư cho trường học, thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội. giảm nghèo và phòng chống Covid-19.

Cụ thể, năm 2020, TP Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 15 tỷ đồng để xây dựng trường học; Sóc Trăng 3 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Năm 2021, hỗ trợ 144 tỷ đồng cho 20 tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, giảm nghèo và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến năm 2022, TP Hà Nội hỗ trợ 16 tỷ đồng cho các tỉnh Vĩnh Long, Quảng Bình, Quảng Trị để thực hiện nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo báo cáo của Chính phủ, việc thực hiện Nghị quyết 115 đã huy động tối đa các nguồn lực, tạo bước đột phá trong việc tăng cường đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và hạ tầng khung kỹ thuật, làm cơ sở để đẩy nhanh quá trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *