Xây dựng thị xã La Gi ngày càng giàu đẹp

Rate this post

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng

Thị xã La Gi được thành lập năm 2005 với nhiều khó khăn thách thức, bộ máy không ổn định, thiếu cán bộ, công chức. Phương tiện, thiết bị làm việc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ sở hạ tầng đô thị chưa đồng bộ. Việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển thị xã còn nhiều khó khăn. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, năng suất, chất lượng, hiệu quả còn thấp, sức cạnh tranh hạn chế, chưa khai thác đúng tiềm năng, lợi thế. Hệ thống giáo dục, y tế gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Đời sống xã hội chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị, tỷ lệ hộ nghèo cao. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định … lợi thế của địa phương trong từng giai đoạn phát triển. Với vị trí tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là nơi giao thoa của nhiều tuyến đường huyết mạch, thuận lợi cho việc giao lưu, tiêu thụ hàng hóa, cùng với nguồn tài nguyên rừng và biển đa dạng. điều kiện thuận lợi để phát triển nền kinh tế năng động và bền vững.

img_20220731_093021.jpg
Một góc thị xã La Gi hôm nay (ảnh AT)

Bên cạnh đó, quá trình lãnh đạo, điều hành, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn quan tâm chỉ đạo việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với tinh thần đổi mới, sáng tạo. thực, hiệu quả; gắn việc học tập, làm chủ với xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế và đa dạng hóa các hình thức thực hiện ở từng cấp, từng địa phương, từng đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nguyên tắc hoạt động, lập trường của giai cấp công nhân, … Đặc biệt là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ích kỷ”. diễn biến ”,“ tự chuyển hóa ”trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), góp phần nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong quá trình thực hiện nghị quyết, Thành ủy luôn coi trọng phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện, từ đó kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc trên từng lĩnh vực và Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2005 – 2010), lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015), lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đạt kết quả khá toàn diện; thị xã có chuyển biến tích cực, kinh tế tăng trưởng khá, phát triển tương đối toàn diện, dịch vụ thương mại được quan tâm mở rộng; Hệ thống siêu thị, chợ nông thôn mới được xây dựng và đi vào hoạt động đã hình thành mạng lưới thương mại rộng khắp trên địa bàn, góp phần đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân. Đến nay, 4/5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 3/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc thực hiện lồng ghép huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân, nhất là thực hiện dự án phát triển giao thông nông thôn mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển sản xuất, giữ gìn an toàn công cộng. An ninh, trật tự xã hội, đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

z3269938793235_c22648932e308e3a57b7ba6154f46223.jpg
Nhiều công trình giao thông quan trọng đang được triển khai trên địa bàn thị xã La Gi

Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh

Với kết quả trên, ngày 27/12/2017, thị xã La Gi được công nhận đạt chuẩn đô thị loại III. Những thành tích nổi bật, toàn diện đó thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, sáng tạo, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm gương mẫu, đi đầu. của Đảng bộ và nhân dân La Gi, là tiền đề quan trọng thúc đẩy địa phương phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp chính quyền trên địa bàn thị xã La Gi đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ. Tổng huy động các nguồn lực đầu tư giai đoạn 2006 – 2020 trên các lĩnh vực là: 10.894.880 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 2.028,272 tỷ đồng, chiếm 18,62% tổng vốn đầu tư. Nhiều công trình du lịch được nâng cấp, hoàn thành và đưa vào sử dụng; Hệ thống khách sạn, resort, nhà hàng được đầu tư, chất lượng phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo trên toàn quốc. Hiện trên địa bàn thị xã có 12 dự án du lịch đã đi vào hoạt động hiệu quả, có 99 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với 1.831 phòng. Lượng khách du lịch đến thị xã tăng bình quân 9,45% / năm. Đến năm 2020, thị xã có trên 200 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và 9.500 hộ kinh doanh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trong đó có nhiều doanh nghiệp, công ty, tập đoàn quy mô lớn đang hoạt động. trên quy mô toàn quốc. Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để tiếp tục phát triển kinh tế đô thị. Nhiều dự án quy mô lớn; Hạ tầng giao thông, kỹ thuật đô thị được chú trọng đầu tư xây dựng … Công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn được tập trung chỉ đạo, thường xuyên phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư sớm hoàn thành. thủ tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trong và ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn qua thị trấn, các dự án khu đô thị mới, các dự án đến năm 2021, có 5 dự án được Sở Kế hoạch, TP. Đầu tư vào thị xã, với tổng vốn đăng ký là 147,812 tỷ đồng, với diện tích 125,27 ha.

Tháng 12/2021, UBND thị xã La Gi có công văn xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố La Gi trình UBND tỉnh. Sau đó, Văn phòng UBND tỉnh có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn thị xã La Gi thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét. và giải quyết theo quy định. .

Việc phấn đấu đưa thị xã La Gi trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 sẽ gặp nhiều khó khăn. Song với truyền thống cách mạng của địa phương, sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, Đảng bộ và nhân dân thị xã sẽ thực hiện thắng lợi và toàn diện nhiệm vụ phát triển. kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, để thị xã La Gi thực sự trở thành trung tâm thương mại – dịch vụ – du lịch trọng điểm phía Nam của tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *