Hồ Chí Minh đẩy mạnh xây dựng chính quyền số | Khoa học và Công nghệ

Rate this post

Sau hơn 6 tháng triển khai Đề án 06, TP.HCM đã có những kết quả bước đầu, trong đó đáng chú ý là việc chuẩn bị hệ thống thông tin thống nhất giải quyết thủ tục hành chính của TP.HCM. Hệ thống dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 10 năm 2022. Việc này nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai Đề án 06. Hệ thống hoạt động theo nguyên tắc không yêu cầu người dân kê khai lại các thông tin đã có trong cơ quan. . Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mỗi công dân chỉ sử dụng một tài khoản định danh thống nhất để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với các thủ tục hành chính đủ điều kiện. Trong đó, 403 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 được TP.HCM cung cấp; 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06.

Với hệ thống này, TP.HCM đảm bảo 100% thủ tục hành chính (1.733 thủ tục) được thiết lập một cửa điện tử, để các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP.Thủ Đức, phường, xã, thị trấn tiếp nhận và xử lý công dân. Hồ sơ. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, việc triển khai hệ thống này vừa là nhiệm vụ chính trị theo Đề án 06, vừa là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số. xây dựng chính quyền số, chính quyền số của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06, TP.HCM cũng đang tích cực triển khai các công việc liên quan. Với các thủ tục như đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn chỉ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn không qua Cổng dịch vụ công, các dịch vụ còn lại thực hiện trực tuyến mức độ 3.

Một nội dung được người dân rất quan tâm trong thời gian gần đây là việc sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip để khám chữa bệnh. Hiện nay, do chưa đồng bộ hệ thống nên hầu hết các thẻ CCCD chưa tích hợp thông tin người bệnh BHYT.

Bên cạnh đó, hệ thống chỉ có thông tin BHYT của người dân được chuyển đổi từ CCCD sang CCCD bằng chip. Còn đối với trường hợp chuyển từ CMND sang CCCD có gắn chip thì vẫn chưa có thông tin trên cổng thông tin. Các bệnh viện cũng chưa chuẩn bị đủ trang thiết bị cần thiết và cập nhật hệ thống phần mềm của bệnh viện để truy cập thông tin trên thẻ CCCD chip. Do đó, việc sử dụng thẻ này để khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, thực tiễn triển khai Đề án 06 cũng nảy sinh một số vướng mắc. Chẳng hạn, việc đăng ký tài khoản sử dụng các dịch vụ công hiện nay yêu cầu người đăng ký sử dụng sim điện thoại là thuê bao chính chủ. Trong khi đó, nhiều người vẫn sử dụng thuê bao không chính chủ dẫn đến việc đăng ký tài khoản dịch vụ công còn hạn chế.

Tại nhiều sở, ngành, hệ thống một cửa tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính chưa được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, nhiều đơn vị không có dữ liệu để điền vào biểu mẫu điện tử. Ngoài ra, đường truyền hiện nay không ổn định, thường xuyên bị gián đoạn, mất kết nối, trong khi chưa có cơ quan chuyên môn xử lý kỹ thuật. Vì vậy, khi gặp sự cố, các cơ quan thường mất nhiều thời gian để khắc phục, ảnh hưởng đến tiến độ của các dịch vụ công trực tuyến.

KHÁNH CHÂU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *