Khánh Hòa: Thu hồi 28,5 ha đất để phát triển kinh tế – xã hội

Rate this post

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra Nghị quyết phê duyệt danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Tổng diện tích thu hồi là 28,5ha của 6 dự án sử dụng vốn ngân sách. Việc thu hồi nhằm mục đích phát triển kinh tế – xã hội, vì lợi ích của đất nước và cộng đồng.

Theo đó, có 6 dự án sử dụng vốn ngân sách với tổng diện tích phải thu hồi là 28,5 ha. Các dự án gồm: hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh (1,5ha); hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh (1,5ha). Ngoài ra, còn có hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa (3ha), hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vọng Trắc Tre (9,5ha), khu tái định cư 2/9 (3,5ha), khu tái định cư Ninh Mã (9,5 ha) – cùng ở huyện Vạn Ninh.

anh.jpg
Hình minh họa

Tỉnh Khánh Hòa cũng dự kiến ​​chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác cho 4 dự án với tổng diện tích 25,5ha. Các dự án gồm: hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Ninh Xuân (3ha), khu tái định cư Vọng Trắc Tre (9,5ha), khu tái định cư đường 2/9 (3,5ha) và khu tái định cư Ninh Mã (9,5ha).

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa thống nhất về sự cần thiết phải thực hiện thủ tục thu hồi đất để đầu tư xây dựng khu định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn phía Đông. 2021-2025 (đoạn Vân Phong – Nha Trang).

UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp thu ý kiến ​​của Ban Kinh tế – Ngân sách và cho biết đã hoàn thiện thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển. kinh tế – xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã rà soát lại tên các dự án trong dự thảo nghị quyết, đảm bảo thống nhất với tên các dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến ​​thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân hàng. sách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *