Ngừng thực hiện các dự án đầu tư công dở dang, kém hiệu quả

Rate this post

Tiếp tục phiên họp thứ 15, sáng 14-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nghe Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Tiết kiệm vốn và ngân sách nhà nước trên 350.000 tỷ đồng

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách (UBCNS) Nguyễn Phú Cường đánh giá, nhìn chung công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 đạt nhiều kết quả tích cực. góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng và Quốc hội đã đề ra. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh (bình quân 6,8% trong các năm 2016-2019).

Ngừng thực hiện các dự án đầu tư công dở dang, kém hiệu quả -0
Chủ nhiệm UBTCNS Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo.

Tổng tiết kiệm vốn và ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2021 là hơn 350.000 tỷ đồng. Bội chi ngân sách nhà nước và nợ công được kiểm soát chặt chẽ. Nợ công giảm mạnh từ 63,7% GDP đầu nhiệm kỳ xuống 55,2% GDP cuối năm 2020 và được cơ cấu lại bền vững, an toàn.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng gọn, nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; giảm 13,5% số đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, vượt mục tiêu Nghị quyết số 19 / NQ-TW (bình quân cả nước giảm ít nhất 10%). Tinh giản biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế viên chức giảm 11,12% so với năm 2015, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị …

Bùng nổ giá thuốc, trang thiết bị y tế hiện đại “đắp chiếu” nhiều năm

Tuy nhiên, qua giám sát, UBTCNS nhận thấy, công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, đầu tư, mua sắm, quản lý, khai thác trang thiết bị y tế, đầu tư các dự án bệnh viện còn nhiều tồn tại, hạn chế, thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả trong cơ sở y tế.

“Tình trạng lạm phát giá thuốc, sinh phẩm, vật tư, thiết bị chưa được xử lý kịp thời. Nhiều trang thiết bị hiện đại đã được lắp đặt từ nhiều năm nay tại một số bệnh viện, cơ sở y tế đều chậm tiến độ”, Chủ tịch UBTCNS.

Ngừng thực hiện các dự án đầu tư công dở dang, kém hiệu quả -0
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đáng chú ý, một số bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương và tuyến tỉnh đã hoàn thành nhiều năm nhưng chưa đi vào hoạt động, đang xuống cấp nghiêm trọng. Một số dự án đầu tư dở dang, không cân đối được nguồn vốn để hoàn thành, kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực.

Từ đó, Đoàn giám sát kiến ​​nghị Chính phủ trong vòng 6 tháng đầu năm 2023 đưa các bệnh viện, cơ sở y tế đã hoàn thành vào khai thác, sử dụng. Xây dựng phương án sử dụng hoặc di chuyển các trang thiết bị y tế hiện đại được “đắp chiếu” nhiều năm tại một số bệnh viện, cơ sở y tế. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, phân bổ, quản lý và sử dụng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, nhất là danh mục dự án đầu tư các cơ sở y tế bằng nguồn vốn chương trình phục hồi chức năng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Hàng nghìn dự án chậm tiến độ

Về đầu tư công, báo cáo chỉ rõ, giai đoạn 2016 – 2021 có hàng nghìn dự án chậm tiến độ, trong đó hầu hết các dự án quan trọng quốc gia, dự án lớn, trọng điểm đều chậm tiến độ; hàng nghìn dự án điều chỉnh quyết định đầu tư, trong đó có nhiều dự án phải điều chỉnh nhiều lần; nhiều dự án vi phạm thủ tục đầu tư, thất thoát, lãng phí; nhiều trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một số công trình hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng, chưa phát huy hiệu quả đầu tư, để hoang hóa, lãng phí; nhiều dự án dở dang, dừng triển khai dự án hoặc dừng thi công kỹ thuật … nhưng chậm hoặc không kịp thời rà soát, cắt xén, gây thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, gây bức xúc cho doanh nghiệp và người dân. Nhiều dự án BT dở dang, BOT đã hoàn thành gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc …

Ngừng thực hiện các dự án đầu tư công dở dang, kém hiệu quả -0
Toàn cảnh phiên họp.

“Tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành địa phương rà soát, tổng hợp, phân loại và xây dựng lộ trình tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại các dự án sử dụng vốn đầu tư công tư, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm, các dự án sử dụng Vốn ODA chậm tiến độ ”, Chủ nhiệm UBTCNS Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh.

Cùng với đó, xử lý dứt điểm việc tồn đọng các dự án BT dở dang. Nghiên cứu phương án bố trí vốn ngân sách nhà nước để mua lại các dự án đầu tư theo hình thức BOT gặp khó khăn, vướng mắc do nhà nước điều chỉnh cơ chế, chính sách, đầu tư mới các dự án chưa hợp lý, thua lỗ. phá vỡ phương án tài chính ban đầu để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công dở dang, không thể tiếp tục thực hiện hoặc rõ ràng là kém hiệu quả cần sớm đánh giá, dừng thực hiện.

Việc cổ phần hóa diễn ra rất chậm, nhiều dự án thua lỗ, thua lỗ.

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn nhà nước, công tác cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2016 – 2020 được Đoàn giám sát đánh giá là rất chậm, còn nhiều tồn tại; Vốn nhà nước đầu tư vào một số doanh nghiệp nhà nước chưa được bảo toàn; nhiều dự án đầu tư còn thua lỗ, thất thoát, lãng phí; Về cơ bản, các dự án trọng điểm trong lĩnh vực dầu khí, điện, than, hóa chất (đã có quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư từ các nhiệm kỳ trước) chậm tiến độ nhiều năm …

“Đây là những thất thoát, lãng phí lớn nguồn lực của Nhà nước và tiếp tục thất thoát, thất thoát, lãng phí nếu chúng ta không đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào hoạt động theo kế hoạch; việc sắp xếp, đánh giá kết quả hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước còn chậm, một số quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước còn để xảy ra thất thoát, lãng phí ”, Chủ nhiệm UBTCNS nêu rõ.

Đoàn giám sát kiến ​​nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đánh giá, có giải pháp quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch đề ra. lộ trình.

Làm rõ số lượng thất thoát, lãng phí, thất thoát tại các dự án sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, các dự án trọng điểm trong lĩnh vực dầu khí, điện, than; chi phí phát sinh do chậm triển khai các dự án theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trong lĩnh vực dầu khí, điện, than, hóa chất, … để sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *