Phát trực tiếp Nintendo Direct đã bỏ tin tức hôm nay về Truyền thuyết về Zelda: Nước mắt của Vương quốc và nhiều hơn nữa! Chúng tôi đã giới thiệu bạn ở đây trong một tập đặc biệt mới nhất của Doki Doki News!

Bài viết mới nhất bởi bambibethy18 (nhìn thấy tất cả)