NJPW Battle In The Valley 2023 Spoiler chứng kiến ​​Mercedes Mone FKA Thử thách Sasha Banks của WWE cho chức vô địch IWGP dành cho nữ! Cô ấy đã đánh bại nhà vô địch Kairi FKA AS Kairi Sane của NXT!

Rate this post

NJPW Battle In The Valley 2023 Spoiler chứng kiến ​​Mercedes Mone, Sasha Banks của FKA WWE, Thách thức cho chức vô địch IWGP dành cho nữ! Cô ấy đã đánh bại nhà vô địch Kairi, Kairi Sane của FKA AS NXT!

NJPW Battled in the Valley 2023 Kairi vs Mercedes Mone

NJPW báo cáo.

NJPW Battle in the Valley 2023 Mercedes Mone đánh bại Kairi

Chúc mừng nhà vô địch mới.

NJPW Battle in the Valley 2023 Mercedes Mone trở thành nhà vô địch IWGP Women's

Điều này khiến Mercedes Mone trở thành Nhà vô địch IWGP nữ thứ hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *