Nói xin chào ngày mai với Amit Bhalla và Lucas Jansen

Rate this post

Gần đây tôi đã thực hiện một cuộc Phỏng vấn với những người sáng tạo và biên kịch của Hello Tomorrow – Amit Bhalla và Lucas Jansen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *