Ông Đoàn Hữu Doãn – Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways với tư cách là người nắm quyền điều hành FLC có quyền lực như thế nào?

Rate this post

Thời gian gần đây, nhân sự cấp cao của Tập đoàn FLC liên tục có sự thay đổi. Mới đây nhất, FLC vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Doãn làm người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 23/9.

Trước đó, người đảm nhiệm vị trí này là bà Hương Trần Kiều Dung. Bà Dung được bổ nhiệm là người phụ trách quản trị công ty của Tập đoàn FLC từ ngày 30/7/2019, tuy nhiên đến tháng 4, do bị khởi tố, bắt tạm giam vì thao túng thị trường chứng khoán trong vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC, bà Mr. Trịnh Văn Quyết và CTCP Chứng khoán BOS nên bà Dung không đủ tiêu chuẩn làm người quản lý doanh nghiệp đại chúng như Tập đoàn FLC.

Với vai trò mới, ông Đoàn có những quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật?

Quy định về người phụ trách quản trị công ty được trình bày tại Điều 281 Nghị định 155/2020 đã quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán như sau:

1. Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải cử ít nhất một người phụ trách quản trị công ty để giúp việc quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tham mưu cho Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Cung cấp thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

g) Theo dõi và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

h) Làm đầu mối liên hệ cho các bên liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Cần biết thêm, người phụ trách quản trị công ty đại chúng không phải phụ trách các hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian chưa chọn được Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

Ông Đoàn Hữu Doãn chính thức tham gia Hội đồng quản trị FLC vào ngày 2/7, sau Đại hội đồng cổ đông bất thường. Trước đó, ngày 6/8, ông Đoàn Hữu Doãn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của Bamboo Airways. Ngày 13/8, HĐQT Bamboo Airways cũng đã bầu bổ sung ông Đoàn vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngày 17/8, ông Đoàn tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT FLC.

Ông sinh ngày 30 tháng 4 năm 1982, tốt nghiệp cử nhân Kinh tế – Luật và thạc sĩ Kế toán tại Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. HCM. Trước khi gia nhập FLC, ông Đoàn đã có nhiều năm kinh nghiệm điều hành các doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và dịch vụ như: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). , Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS), Công ty Chứng khoán MB (MBS)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *