Phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số

Rate this post

23/09/2022 06:06


Huyện Đăk Hà hiện có 8.114 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 2.545 hộ nghèo, chiếm 31,37% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn huyện; 1.131 hộ cận nghèo, chiếm 13,93%.

Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội, UBND huyện Đăk Hà đã rà soát, đăng ký thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 – 2025 còn nhiều khó khăn; rà soát, lập danh sách các đối tượng có nhu cầu vay vốn chính sách ưu đãi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, triển khai thực hiện trong năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhân dân Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có đất ở, đất sản xuất và chưa có đất ở, đất sản xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà phát triển chăn nuôi bò. Ảnh: SN

Đã tổ chức thăm hỏi, tặng 74 suất quà cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện (đợt 1 – Tết Nguyên đán 2022), với tổng số 74 suất quà / 74 người có uy tín, với số tiền là 37 triệu đồng. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết năm 2022 cho 4 cơ quan, đơn vị và 135 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trí thức tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số; hộ gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 133 triệu đồng.

Nhằm thay đổi cơ sở nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, biết ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năm 2021, tỉnh Kon Tum phát động Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững ”. Cuộc vận động như làn gió mới, lan tỏa đến từng thôn, bản, giúp bà con có nhiều thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm, từ đó phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên cuộc sống ngày càng tốt đẹp.
Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cà phê cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Đăk Hring. Ảnh: SN

Sau một năm thực hiện Cuộc vận động, trên địa bàn huyện Đăk Hà có 2.636 / 3.676 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị. kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi và trồng; Biết cách chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư. Hiện cả nước có 1.601 hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện.

Trưởng phòng Dân tộc huyện Đăk Hà Bùi Thị Hoàng Oanh cho biết: Huyện đã xác định rõ cách nghĩ, cách làm mà đồng bào dân tộc thiểu số cần thay đổi, học hỏi để vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng cho chính mình. . , gia đình và xã hội. Từ đó xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện, lồng ghép công tác tuyên truyền; lấy gương điển hình tiên tiến trong việc thay đổi cách nghĩ, cách làm ở địa phương để nhân dân học tập, làm theo.

Song Ngân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *