Phê Bình Phim: L’IMMENSITÀ: Câu Chuyện Thân Mật Làm Sáng tỏ Các Vấn Đề Gia Đình Vào Những Năm Bảy Mươi [Sundance 2023]

Rate this post

Phê Bình Phim: L'IMMENSITÀ: Câu Chuyện Thân Mật Làm Sáng tỏ Các Vấn Đề Gia Đình Vào Những Năm Bảy Mươi [Sundance 2023]

Đánh giá bao la —
sự bao la (2022) Đánh giá phim từ 45 thường niên Liên hoan phim SundanceMột bộ phim đạo diễn bởi Emanuele Crialeseđóng vai chính Penélope Cruz, Vincent Amato, Luana Giuliani, Patrick Francioni, Maria Chiara Goretti, Alvia Reale, Mariangela Granelli, Charles Gallo, Rita de DonatoClara Ponsot. Đạo diễn người Ý Emanuele Crialese rút ra kinh nghiệm của bản thân để […]

Tiếp tục đọc: Phê Bình Phim: L’IMMENSITÀ: Câu Chuyện Thân Mật Làm Sáng tỏ Các Vấn Đề Gia Đình Vào Những Năm Bảy Mươi [Sundance 2023]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *