Podcast bình luận phim: Berlinale 2023 #1

Rate this post

Tuần này, Phim Làm Thế Nào đang báo cáo từ Berlin, nơi Berlinale 2023 hiện đang được tiến hành. Trong suốt lễ hội, chúng tôi sẽ chia sẻ các podcast, công văn và phỏng vấn hàng ngày về tất cả những điểm nổi bật trong cuộc tuyển chọn năm nay, bao gồm các bộ phim mới của Christian Petzold, Angela Schanelec, Hong Sangsoo, James Benning, v.v.

Trong tập hôm nay, FC đồng biên tập Devika Girish và Clinton Krute được tham gia bởi FC cộng tác viên Erika Balsom và B. Ruby Rich, Tổng biên tập của phim hàng quý để thảo luận về chặng đường của vài ngày đầu tiên: Paul B. Preciado’s Orlando, tiểu sử chính trị của tôiTina Satter’s Thực tế, của Matt Johnson BlackberryLuke Fowler của Đang ở một nơi – Chân dung của Margaret Taitvà của Tatiana Huezo Tiếng vang.

Luôn cập nhật tất cả tin tức về Berlin 2023 của chúng tôi tại đây.


Nghe [show name] trên đài phát thanh công khai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *