Quan Hóa phát triển bền vững rừng Luồng

Rate this post

Đến tháng 8 năm 2022, huyện Quan Hóa có 27.380 ha rừng luồng. Luồng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội của người dân huyện Quan Hóa. Những năm qua, tình trạng người dân trên địa bàn huyện tự ý khai thác măng, măng rừng mà không chăm sóc theo quy trình kỹ thuật nên rừng trên địa bàn bị suy thoái nghiêm trọng, năng suất, chất lượng giảm …

Quan Hóa phát triển bền vững rừng LuồngRừng Luồng ở xã Nam Tiến được người dân thâm canh, phục hồi cho hiệu quả kinh tế cao.

Là một trong 7 huyện nằm trong quy hoạch kênh thâm canh của tỉnh, theo Quyết định 502 / QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch kênh tập trung của tỉnh. Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2020, quy hoạch diện tích rừng Luồng tại Quan Hóa là 10.042 ha, trong đó diện tích rừng Luồng chăm sóc, bảo vệ 3.525 ha, diện tích Rừng Luồng cần phục hồi 6.517 ha. Thực hiện quyết định trên, từ năm 2016 đến hết năm 2020, UBND huyện Quan Hóa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh xuống các thôn, bản phổ biến, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển kênh thâm canh; tập huấn kỹ thuật chăm sóc, bón phân phục hồi rừng Luông cho các hộ đăng ký tham gia phục hồi rừng Luông … Các hộ tham gia được hỗ trợ kinh phí mua phân bón cho năm thứ nhất và năm thứ hai thực hiện. thâm canh phục hồi rừng Luồng (2 triệu đồng / ha / năm) và hỗ trợ 230 triệu đồng / km đường lâm nghiệp để nâng cấp, làm mới (200 ha rừng Luồng tập trung được hỗ trợ 1km đường).

Kết quả thực hiện quyết định trên, từ năm 2016 đến hết năm 2020, huyện Quan Hóa đã triển khai thâm canh phục hồi 4.100 ha rừng luồng. Toàn huyện đã làm mới 15km đường lâm nghiệp, tạo thuận lợi cho việc chăm sóc, khai thác và vận chuyển lâm sản đi tiêu thụ, giảm chi phí lao động thủ công. Riêng năm 2021, huyện đã tích cực trồng phục hồi 700 ha rừng luồng; làm mới 4km đường lâm nghiệp. Những tháng đầu năm 2022, Phòng NN & PTNT huyện Quan Hóa đã phối hợp với các xã trên địa bàn tập huấn kỹ thuật chăm sóc, bón phân, phục hồi rừng Luồng. Triển khai kế hoạch đến năm 2022, toàn huyện thâm canh, phục hồi 1.000 ha rừng Luồng. Hiện nay, Quan Hóa có 2.369,6 ha cây Luồng đã được Tổ chức Quản lý rừng bền vững quốc tế (FSC) cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, góp phần quan trọng để cây luồng của huyện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. cũng như giá cả và sản lượng cho sản phẩm. Trên địa bàn huyện hiện có 23 công ty, hợp tác xã và cơ sở chế biến lâm sản, thu mua, sơ chế các mặt hàng chủ yếu là đũa, giấy, ván sàn …

Hiệu quả của chính sách phát triển vùng thâm canh Luồng đã nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững rừng Luồng. Chuyển từ hình thức quảng canh, không bón phân, chăm sóc rừng Luồng sang thâm canh, bón phân, chăm sóc rừng Luồng. Việc phục hồi rừng Luồng kém chất lượng đã cải thiện đáng kể năng suất và chất lượng rừng Luồng. Cụ thể, số chồi tăng lên 1,5 lần, chồi to hơn, cành dài ra. Một số tuyến đường lâm nghiệp kết hợp với dân sinh tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông các thôn, xã, huyện. Từ đó, giá trị của cây luồng được nâng lên, góp phần tăng thu nhập cho nhiều hộ nông dân và doanh nghiệp chế biến luồng. Công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng được các hộ, nhóm hộ, đại diện cộng đồng dân cư thôn, bản tham gia tích cực.

Tuy nhiên, nguồn vốn bố trí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kênh luồng thâm canh của tỉnh còn hạn chế, đạt thấp so với khối lượng và kế hoạch đề ra. Trong khi đó, diện tích rừng luồng thâm canh trên địa bàn huyện có địa hình phức tạp, đất đai cằn cỗi, việc cuốc, xới đất, đào hố bón phân gặp rất nhiều khó khăn. Diện tích rừng Luồng chỉ được chăm sóc, bón phân ở những diện tích được Nhà nước hỗ trợ, người dân chưa chủ động bỏ tiền, công sức để thâm canh luồng nên diện tích rừng Luồng kém chất lượng còn nhiều. .

Cùng với chính sách hỗ trợ phát triển vùng chuyên canh luồng của tỉnh, huyện Quan Hóa cần bố trí một phần ngân sách địa phương để hỗ trợ mở rộng diện tích luồng thâm canh trên địa bàn. Tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng nói chung và rừng Luồng nói riêng. Tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở chế biến Luồng trên địa bàn để có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh sản phẩm Luồng; cam kết không thu mua, tiêu thụ măng non. Xây dựng các mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh Luồng, tạo vùng nguyên liệu tập trung đủ lớn, làm cầu nối kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vốn, khoa học công nghệ để thâm canh Luồng, góp phần xây dựng quy hoạch. quản lý bền vững rừng Luồng để cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững rừng Luông. Tạo sự kết nối bền vững giữa người dân và doanh nghiệp từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm luồng để hình thành chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế cây luồng.

Bài và ảnh: Thùy Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *