Quận Ngô Quyền sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với một số vi phạm để thực hiện dự án đường Đông Khê 2.

Rate this post

UBND quận Ngô Quyền tổ chức đối thoại với 4 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dự án


Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 (giai đoạn 1), đoạn từ nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm – Văn Cao đến đường Lê Lợi được UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh lần thứ 3 tại Quyết định số 2329 / QĐ-UBND ngày 17/8/2021 với diện tích 8,5 ha, bao gồm các hạng mục: Tuyến đường Đông Khê 2, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên tuyến, trồng cây xanh và hạ tầng kỹ thuật khu tái sinh, đây là dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng, nhằm tăng cường mạng lưới giao thông, mỹ quan đô thị và đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian qua, UBND quận Ngô Quyền đã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Đến nay vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện do một số hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Cụ thể: Khu tái định cư 2,1ha, hạ tầng kỹ thuật vòng xoay An Đà, tính đến ngày 5/9/2022 còn 17 hộ dân bị thu hồi đất chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng. (diện tích 1.520,3m2) và có 4 cá nhân vi phạm hành chính về đất đai (diện tích 277,4m2) tại khu vực cánh đồng Linh, phường Đằng Giang, hậu quả chưa khắc phục trả lại diện tích đất chiếm dụng trái phép. . .

UBND huyện đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết các kiến ​​nghị. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân vẫn chưa chấp hành. Việc các hộ dân không thực hiện đúng quy định đã ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương.

Để đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn và đẩy nhanh công tác GPMB thực hiện dự án, UBND quận Ngô Quyền đã ban hành các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, biện pháp cưỡng chế. khắc phục hậu quả đối với những hộ chưa chấp hành; phê duyệt phương án cưỡng chế theo quy định.

Đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất của các hộ dân và xử lý vi phạm hành chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. , đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các hộ dân. Trong quá trình thực hiện đã lấy ý kiến ​​tham vấn của các sở, ban, ngành thành phố. Ngoài ra, UBND quận cũng đã hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương của thành phố để cưỡng chế đối với từng trường hợp riêng lẻ.

Ngày 4/8/2022, Thường trực Thành ủy có Công văn số 1038-TB / TU và ngày 11/8/2022, UBND thành phố có Công văn số 4766 / UBND-ĐC1 đồng ý chủ trương cưỡng chế. quyết định thu hồi đất, cưỡng chế thi hành quyết định khắc phục hậu quả đối với các trường hợp không chấp hành.

UBND quận Ngô Quyền tổ chức đối thoại với 4 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dự án

Thời gian tới, UBND quận yêu cầu 17 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Đông Khê 2 (giai đoạn 1), đoạn từ nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm – Văn Cao đến đường Văn Cao. Đường Lê Lợi đã chấp hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, khẩn trương nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng đúng quy định. 4 cá nhân vi phạm hành chính về đất đai tại khu vực ruộng Linh khẩn trương thi hành Quyết định buộc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khôi phục lại hiện trạng trên địa bàn. khu lấn chiếm.

Hiện cả hệ thống chính trị từ quận đến phường tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại với các hộ dân trước khi tổ chức cưỡng chế. Trường hợp các hộ dân vẫn không chấp hành, UBND huyện sẽ tổ chức cưỡng chế theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Thanh màu hồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *