SHE CAME TO ME (2023): Phim mới của Rebecca Miller giới thiệu giai điệu mới của Bruce Springsteen

Rate this post

SHE CAME TO ME (2023): Phim mới của Rebecca Miller giới thiệu giai điệu mới của Bruce Springsteen

Bài hát của Bruce Springsteen sẽ được giới thiệu trong bộ phim sắp ra mắt —
Cô ấy đến với tôimột bộ phim mới của đạo diễn Rebecca Miller, sẽ có một bài hát ở cuối phần credit do huyền thoại viết và trình bày Bruce Springsteen. Bản thân “Ông chủ”, Bruce Springsteen, đã viết một bài hát mới mà anh ấy biểu diễn sẽ phát ở phần credit […]

Tiếp tục đọc: SHE CAME TO ME (2023): Phim mới của Rebecca Miller giới thiệu giai điệu mới của Bruce Springsteen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *