Shelley Duvall nói về The Shining, Popeye, The Forest Hills, Faerie Tale Theater và hơn thế nữa

Rate this post

Những người tốt ở trên Tập Thể Cuộc Sống Grimm đuổi kịp Shelley Duvall và có cuộc trò chuyện đáng yêu và tôn trọng với cô ấy.

Sau khi chúng tôi dành cả ngày với Shelley Duvall (Nhà hát The Shining, Popeye, Faerie Tale)…Shelley Duvall đã nói chuyện với chúng tôi về bộ phim sắp tới của cô ấy, The Forest Hills và chia sẻ những câu chuyện với chúng tôi về việc làm việc trên The Shining với Stanley Kubrick và Jack Nicholson, Robin Williams trong phim Popeye và tình yêu của cô dành cho Nhà hát Faerie Tale của Shelley Duvall.

Bài trướcBài tiếp theo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *