Tất cả các bản sửa lỗi tiếp theo sẽ đến với The Sims 4 #shorts Mới Nhất

Rate this post

5. Liên kết tải xuống

Tất cả các bản sửa lỗi tiếp theo sẽ có trong The Sims 4 #shorts

Sims đã phát hành “Danh sách giặt là” mới của họ, bao gồm các lỗi chính mà họ đang nỗ lực sửa chữa! Tôi trực tiếp hàng đêm lúc 4 giờ chiều EST! Đừng bỏ lỡ luồng tiếp theo của tôi! Một danh sách giặt là! Tôi đăng nội dung Sims hàng ngày trên kênh YouTube chính của tôi! Các mặt hàng! Mạng xã hội: – Twitter: – Instagram: – Twitch: – Kênh chính: – Snapchat: lilsimsie – ID trang chủ: lilsimsie Yêu cầu kinh doanh: [email protected].

Tất cả các bản sửa lỗi tiếp theo sẽ có trong The Sims 4 #shorts “, Lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=3KExQ7qyQXk

Thẻ: #bug #fixes #coming #Sims #shorts

Từ khóa: sửa lỗi, lilsimsie, moresimsie, Let’s play, gaming, gamer, kayla sims, simsie, podcast, livestream

5. Liên kết tải xuống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *