Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp

Rate this post

Hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức và được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ đến trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các huyện, thị xã trên cả nước.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương và một số doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối cảnh tình hình có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường và chưa từng có, các nước trên thế giới đã có nhiều đối sách khác nhau. cùng với nhau. Trong xu thế chung của thế giới là tăng trưởng thấp, lạm phát cao, đến thời điểm này, Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng cao và kiểm soát lạm phát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp - Ảnh 1.

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị – Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu trong điều hành vĩ mô phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả và chính sách tài khóa mở rộng. có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động. chủ động và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng nhắc lại nguyên tắc: Giữa lúc bất trắc thì phải giữ được ổn định; duy trì thế chủ động trong thế bị động; vẫn kiên định và kiên định giữa sự thay đổi và hỗn loạn; thiết lập các công cụ quản lý rủi ro trong suy thoái, khủng hoảng là thuộc tính tự nhiên của kinh tế thị trường; xây dựng đường lối hợp tác kinh tế quốc tế và cạnh tranh hội nhập sâu rộng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được tổ chức sau các hội nghị gần đây. về phát triển thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường lao động, các dự án hạ tầng giao thông chiến lược … và các hội nghị lớn về các lĩnh vực khác sẽ tiếp tục được tổ chức để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu trên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp - Ảnh 2.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã xây dựng Báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ; đưa ra nhiều khuyến nghị thiết thực và có cơ sở – Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những nội dung quan trọng của đột phá về thể chế phát triển (một trong ba đột phá chiến lược), trong đó tập trung cải thiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, lành mạnh cho kinh doanh và đầu tư. Môi trường; tập trung tạo nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển nền kinh tế số và xã hội số. Quan điểm coi người dân và doanh nghiệp vừa là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của cải cách hành chính.

Cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, vì nhân dân. phát triển của đất nước.

Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành là công cụ quan trọng trong đổi mới nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại; một trụ cột quan trọng trong việc xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này, cần có sự đổi mới trong nhận thức, tư duy và hành động của người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta đã có những bước tiến quan trọng trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách hành chính; khơi dậy và huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. “Cải cách hành chính là nguồn lực, là động lực để phát triển”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp - Ảnh 3.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trình bày báo cáo tóm tắt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2021 và 8 tháng năm 2022 – Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục để nhanh chóng khơi thông, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho công cuộc khôi phục và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. cảnh hiện tại.

Thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã xây dựng Báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ; đưa ra nhiều khuyến nghị thiết thực và có cơ sở nhằm tiếp tục đơn giản hóa và cắt giảm cơ bản các thủ tục hành chính, quy định kinh doanh và thúc đẩy quản lý, điều hành và giám sát theo hướng dữ liệu. Đây là một trong những cơ sở để quyết định tổ chức Hội nghị này.

Mục đích của Hội nghị hôm nay nhằm đánh giá một cách tổng thể, khách quan, toàn diện và sâu sắc những nhiệm vụ đã thực hiện trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ nhân dân. , doanh nghiệp trong thời gian qua của Chính phủ và chính quyền các cấp; những kết quả đạt được, những việc chưa làm được; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác này.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số trong cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *