Thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, chống lụt bão

Rate this post

(HNM) – Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, xử lý nước, phòng, chống úng ngập mùa mưa bão và phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, để phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn. bàn sạch, đẹp, không tồn đọng rác thải; chỉ đạo các nhà thầu duy trì vệ sinh môi trường đảm bảo vệ sinh các điểm thu gom, thùng chứa; vệ sinh các điểm cẩu rác, vệ sinh thùng rác …

Đồng thời, chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh chung vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần; tổ chức thu dọn, vận chuyển toàn bộ khối lượng rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết không đúng nơi quy định cho các khu xử lý của thành phố; chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo vệ sinh ao hồ, khu đô thị, vườn hoa lộ thiên …

Sở Xây dựng cũng giao Ban Duy tu hạ tầng kỹ thuật đô thị chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị thoát nước tăng cường duy tu, bảo dưỡng các công trình thoát nước. nước, thực hiện nghiêm túc phương án đảm bảo tiêu thoát nước và chống ngập úng khu vực nội thành mùa mưa bão năm 2022 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *