Tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội

Rate this post

Công văn triển khai có hiệu quả Quyết định số 219 / QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn về giá trị tích cực, giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo. đối với đời sống xã hội.

Thông qua hội thi, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức xã hội. , củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. dân tộc.

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung vào giá trị tích cực, giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội thông qua giáo lý, giáo luật, nghi lễ, kiến ​​trúc của các cơ sở tôn giáo. , cơ sở tín ngưỡng truyền thống (tập trung khai thác chủ đề tổng hợp theo quan điểm của các tôn giáo và từ các câu chuyện, sự kiện, nhân vật, tác phẩm nghệ thuật trong lịch sử tôn giáo). Vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong việc phát huy các giá trị tín ngưỡng, tôn giáo. Những biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và đời sống của nhân dân như các hoạt động dân tộc, tôn giáo trái pháp luật (tuyên truyền tà giáo, kích động tôn giáo), nhân dân chống đối chế độ, kích động tư tưởng ly khai, tự trị. trong đồng bào dân tộc thiểu số, v.v.), hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Người tham gia cuộc thi là cán bộ, công đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đang công tác, sinh sống tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.

Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt khổ giấy A4, viết bằng tiếng Việt. Mỗi tác phẩm phải có ít nhất 500 từ (đề nghị có hình ảnh minh họa).

Tác phẩm dự thi nêu rõ: Các tác phẩm tham gia “Cuộc thi dành cho công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”. Thông tin về tác giả đính kèm bao gồm: Họ và tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại.

Bài dự thi phải là bài mới, chưa qua sử dụng, chưa đăng trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, không đăng trên các website, blog, trang mạng xã hội như Facebook, Twitter… của tổ chức, cá nhân. Người dự thi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình, đảm bảo tính xác thực, chính xác của nội dung bài dự thi.

Cơ cấu giải thưởng được chia thành hai loại: giải tập thể và giải cá nhân.

Đối với giải tập thể: Có 11 giải tập thể được trao cho các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tổ chức tốt hội thi và có nhiều bài dự thi đạt chất lượng tốt. Trong đó: 1 giải nhất 7.000.000đ; 2 giải nhì 5.000.000đ / giải; 3 giải Ba: 3.000.000đ / giải; 5 giải khuyến khích: 2.000.000đ / giải.

Đối với các giải cá nhân: 1 giải nhất: 5.000.000đ; 3 giải nhì: 3.000.000đ / giải; 5 giải ba: 2.000.000đ / giải; 30 giải khuyến khích: 1.000.000đ / giải.

Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam; Giải thưởng dự kiến ​​sẽ được trao vào cuối năm 2022.

Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến 5 giờ chiều ngày 30 tháng 10 năm 2022 (theo dấu bưu điện). Tác giả gửi tác phẩm dự thi thông qua các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

KIM LOẠI CỦA ANH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *