Top 5 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất đóng góp vào ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2022 là bao nhiêu?

Rate this post

Theo Niên giám thống kê năm 2021 của Tổng cục Thống kê, năm 2021, thu nhập bình quân đầu người / tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 4.205 triệu đồng, giảm khoảng 1,1% so với năm 2020.

Xét về tài nguyên của từng tỉnh, thành phố, Bình Dương là địa phương có tổng tài nguyên bình quân đầu người cao nhất cả nước với 7,123 triệu đồng / người / tháng.

Top 5 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất đóng góp vào ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2022 là bao nhiêu?  - Ảnh 1.

Nguồn: GSO

Xếp ngay sau về TNBQ bình quân đầu người là TP. Hồ Chí Minh (6,008 triệu đồng / người / tháng), Hà Nội (6,002 triệu đồng / người / tháng), Đồng Nai (5,751 triệu đồng / người / tháng) và Đà Nẵng (5,751 triệu đồng / người / tháng).

Nằm trong top 5 tỉnh, thành phố có trữ lượng thiên nhiên cao nhất cả nước, TP. HCM là địa phương đóng góp ngân sách Nhà nước (NSNN) 8 tháng đầu năm 2022 nhiều nhất cả nước.

Cụ thể, thu ngân sách 8 tháng đầu năm của thành phố. Hồ Chí Minh đạt gần 312.000 tỷ đồng, bằng 80,69% dự toán và tăng 21,34% so với cùng kỳ năm 2021.

Hà nội là địa phương đứng thứ 2 về thu ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội 8 tháng đầu năm 2022 ước đạt 223.100 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Top 5 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất đóng góp vào ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2022 là bao nhiêu?  - Ảnh 2.

Nguồn: Cục thống kê địa phương

Trong 8 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bình dương nộp ngân sách nhà nước 44.700 tỷ đồng. Số tiền này bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 75% dự toán HĐND tỉnh giao.

Theo Cục thuế Đồng nai8 tháng đầu năm 2022, toàn đơn vị thu nộp ngân sách 28.870 tỷ đồng, đạt 75% dự toán pháp lệnh, nhưng giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Cục thống kê Đà Nẵng Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2022 đạt 16.650 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 4.843 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 11.807 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *