TOY STORY 5: Bob Iger nói rằng có một phần mới của những bộ phim Pixar cực kỳ nổi tiếng đang được thực hiện

Rate this post

TOY STORY 5: Bob Iger nói rằng có một phần mới của những bộ phim Pixar cực kỳ nổi tiếng đang được thực hiện

Phim Câu chuyện đồ chơi mới đang được thực hiện — Giám đốc điều hành của Walt Disney Công ty, Bob Igerđã xác nhận rằng một phần năm Câu chuyện đồ chơi phim đang trong quá trình phát triển. Woody và Buzz Lightyear có thể và sẽ cùng nhau trở lại màn ảnh rộng trong thời gian tới Câu chuyện đồ chơi 5. Sau khi chèo thuyền một mình trong phòng vé […]

Tiếp tục đọc: TOY STORY 5: Bob Iger nói rằng có một phần mới của những bộ phim Pixar cực kỳ nổi tiếng đang được thực hiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *