Việc đổi sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ mẫu mới có bắt buộc không?

Rate this post

Tìm hiểu các quy định của pháp luật về sổ đỏ, sổ hồng? Việc đổi sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ mẫu mới có bắt buộc không? Quy trình và thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới?

Sổ đỏ hay sổ hồng là một thuật ngữ đã rất quen thuộc với mỗi chúng ta. Trên thực tế, như chúng ta đã biết, sổ đỏ hay sổ hồng là những khái niệm thuộc lĩnh vực đất đai. Sổ đỏ hay sổ hồng luôn là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ các quy định của pháp luật về vấn đề này. Bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp thắc mắc việc đổi sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ theo mẫu mới có bắt buộc không?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

– Luật Đất đai 2013.

– Nghị định 43/2014 / NĐ-CP của Chính phủ.

– Nghị định 88/2009 / NĐ-CP của Chính phủ.

1. Tìm hiểu các quy định của pháp luật về sổ đỏ, sổ hồng:

Theo quy định của pháp luật hiện hành chúng ta được biết sổ đỏ, sổ hồng được hiểu cơ bản là giấy tờ dùng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. đất.

Tuân thủ các quy định của pháp luật do cơ quan nhà nước về đất đai ban hành, pháp luật về nhà ở; pháp luật xây dựng, chúng ta thấy rằng, ở các giai đoạn khác nhau, trong các khu vực sử dụng đất khác nhau, các loại đất khác nhau; Nhà nước ta cũng đã có những chính sách, quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sử dụng đất; được sở hữu nhà ở, công trình xây dựng khi đối tượng đó có đủ điều kiện; Giấy chứng nhận được cấp cho cá nhân, hộ gia đình theo mẫu phôi. Giấy chứng nhận có các hình thức, màu sắc, hoa văn, họa tiết, họa tiết khác nhau căn cứ vào các quy định cụ thể của pháp luật. luật.

Chúng tôi hiểu về sổ đỏ như sau:

Sổ đỏ hay theo quy định của pháp luật còn được gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

xem thêm: Đơn đề nghị cấp lại, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có bìa đỏ, nội dung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ cần ghi quyền sử dụng đất; khu vực ngoài đô thị áp dụng đối với đất nông nghiệp, lâm nghiệp; đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất ở tại nông thôn… Pháp nhân được cấp Giấy chứng nhận chủ yếu là hộ gia đình đứng tên chủ hộ. Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này có bìa đỏ nên người dân thường gọi là sổ đỏ.

Chúng tôi hiểu về sổ hồng như sau:

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật sẽ có bìa hồng; nội dung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở sẽ ghi quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; khu vực đô thị, áp dụng đối với nhà và đất ở đô thị. Đối tượng là cá nhân, vợ, chồng, hộ gia đình, tổ chức đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận. Do mẫu giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất này có bìa hồng nên người dân thường gọi là sổ hồng.

Sự khác biệt giữa sổ đỏ và sổ hồng:

Nghị định 88/2009 / NĐ-CP được ban hành quy định hai loại giấy trên thống nhất thành một loại giấy chung với tên gọi cụ thể như sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Căn cứ quy định cụ thể tại Điều 97 Luật Đất đai 2013 thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định là một loại Giấy chứng nhận cấp cho các đối tượng là người có quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà đất; quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo quy định thống nhất trong cả nước.

Kết luận: Nếu Sổ đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ta nhận thấy Sổ đỏ là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Trong giai đoạn hiện nay, cả hai loại giấy này thực tế vẫn đang được lưu hành và có giá trị pháp lý.

Vì vậy, về cơ bản, sổ hồng hay sổ đỏ đều có giá trị pháp lý như nhau.

xem thêm: Cấp, đổi sổ đỏ nhưng quá trình đo đạc có sai lệch thì phải làm sao?

2. Việc đổi sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ theo mẫu mới có bắt buộc không?

Như chúng tôi đã nói ở trên thường sẽ dựa vào màu sắc mà người ta thường đặt tên khác nhau cho những món đồ khác nhau. loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và mỗi loại giấy chứng nhận cũng sẽ có những điểm khác nhau. Như sau:

– Sổ hồng cũ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Bộ xây dựng cấp (Mẫu sổ hồng được cấp trước ngày 10/12/2009).

– Sổ đỏ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Sổ hồng mới: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (mẫu sổ hồng mới được cấp từ ngày 10/12/2009 đến nay). ).

Căn cứ quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai năm 2013, các nội dung sau đây được quy định:

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của Luật này. pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn còn hiệu lực và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản. tài sản khác gắn liền với đất; Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Luật này.”

Ngoài ra, theo điểm a khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP của Chính phủ quy định như sau:

“Điều 76. Cấp, đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

1. Việc cấp, đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang Giấy chứng nhận quyền sở hữu; sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; “

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể trên thì theo Luật đất đai 2014 sẽ không bắt buộc người dân phải đổi từ sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ mới. Việc thay đổi này được thực hiện nếu người dân có nhu cầu đổi theo quy định tại Điều 76 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết ở trên.

3. Quy trình, thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới:

Trước hết, để nắm được quy trình, thủ tục cấp đổi sổ đỏ cũ sang sổ đỏ mới, các đối tượng phải nắm rõ các quy định của pháp luật về việc cấp, đổi sổ đỏ cũ sang sổ đỏ mới cho người dân. Quy định này đã được ban hành tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP của Chính phủ, mỗi công dân có quyền cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. sổ đỏ theo quy định của pháp luật hiện hành trong giai đoạn hiện nay, căn cứ vào Bộ luật đất đai năm 2013. Tuy nhiên, một quy định trong việc cấp, đổi sổ đỏ cũ là sổ đỏ được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009. Những sổ đỏ được cấp sau đó theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ không được coi là sổ đỏ cũ. nhàu nát, rách hoặc mờ.

Tìm hiểu về thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới theo quy định của pháp luật:

Pháp luật quy định sổ đỏ cũ phải bị ố, nhòe hoặc rách, hỏng thì mới được cấp lại sổ đỏ mới. Thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới theo quy định sẽ được thực hiện khi sổ đỏ của chủ thể đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi thấy rằng, trên thực tế cũng có một số trường hợp được cấp quyền đổi sổ đỏ cũ sang sổ đỏ mới, nhưng những trường hợp đó không thuộc các trường hợp trên, cụ thể là họ muốn chuyển đổi sang đồn điền, Chuyển đổi thửa đất cần đo đạc chính xác diện tích đất, kích thước thửa đất. Hoặc khi mảnh đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng trên thực tế, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ chỉ ghi tên vợ hoặc chồng.

Thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới là bước quan trọng nhất trong quá trình lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dos đã được cấp.

Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để dồn điền, đổi thửa, đo đạc lại kích thước thì đối tượng được sử dụng bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất thay cho bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình. Như vậy, chúng ta thấy rằng, căn cứ vào tình hình, trường hợp cụ thể và mục đích trao đổi của mình, các đối tượng có thể tìm hiểu và cân nhắc cho phù hợp.

Sau khi đối tượng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới, đối tượng mang đến Văn phòng đăng ký đất đai để nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật. Cuối cùng, các đối tượng chỉ cần về nhà chờ ngày nhận sổ đỏ mới làm thủ tục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *