Bác sĩ, chữa bệnh cho mình

Rate this post

Hãy đào nó: những diễn biến tại Rigshospitalet của Copenhagen vẫn kỳ lạ và buồn cười như mọi khi trong Vương quốc Exodusmùa thứ ba được mong đợi trong loạt phim của Lars von Trier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *