Bình Thuận sẽ ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Rate this post

UBND tỉnh Bình Thuận đang kiến ​​nghị Bộ Công Thương cho ý kiến ​​chỉ đạo về việc các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp có phải đấu giá hay đấu giá không?

Thực hiện Nghị định số 68 (ngày 25/5/2017) của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66 (ngày 11/6/2020) của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68 đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho các địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp …

Trong 5 năm qua (2016 – 2020), UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt bổ sung 4 cụm công nghiệp (Nam Hà, Nam Hà 2, Nam Hà 3 và Đông Hà tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh) vào phát triển. lập kế hoạch. phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, nâng tổng số cụm công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là 36 cụm, với tổng diện tích hơn 1.182 ha.

Các cụm công nghiệp đã thu hút hơn 170 dự án đầu tư với tổng diện tích 268ha, chiếm khoảng 35,6% diện tích đất công nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần tăng giá trị sản xuất. sản xuất công nghiệp và thu ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc như: công tác lập, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển CCN còn nhiều thủ tục, điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển của các CCN. tiến độ thực hiện dự án; chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, cũng như doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp chưa đủ mạnh …

Với những khó khăn, vướng mắc nêu trên trong quá trình thực hiện, tỉnh Bình Thuận kiến ​​nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện các nội dung sau:

Hướng dẫn cụ thể hình thức lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Theo đó, là dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; có phải đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu không?

Xác định mức độ quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng cụm công nghiệp do có sự chồng chéo giữa quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31 (ngày 26/3/2021) của Chính phủ và trình tự, thủ tục thành lập cụm công nghiệp như quy định tại Nghị định số 68 và Nghị định số 66;

Hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thứ cấp trong cụm công nghiệp, vì nội dung quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 68 không còn phù hợp với Luật Xây dựng.

Thời gian tới, để thu hút đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp do ngân sách địa phương bảo đảm …

Leave a Reply

Your email address will not be published.