Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành không ép người dân xuất trình sổ hộ khẩu

Rate this post

Theo đó, C06 khuyến nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, sở, ban, ngành khi nhận được yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của người dân căn cứ vào thông tin trên Chứng minh nhân dân. Công dân gắn chíp điện tử, công bố số định danh cá nhân, xác nhận thông tin về cư trú và nghiên cứu, sử dụng phương pháp ứng dụng dữ liệu dân cư … để xác định nơi cư trú của công dân.

Theo đó, các bộ, ngành cũng cần tập trung rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc yêu cầu xuất trình giấy tờ, văn bản xác nhận cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cư trú 2020, không yêu cầu công dân phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Ngoài ra, Cục C06 cũng đề nghị các cơ quan, ban ngành cần đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin hệ thống để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. . Việc kết nối nhằm sử dụng thông tin về nơi cư trú của công dân thay vì yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và công việc chuyên môn. .

Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành không bắt buộc người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu - Ảnh 1.

Thẻ căn cước công dân có gắn chíp thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020, kể từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu bằng giấy, sổ tạm trú bằng giấy sẽ chính thức bị “truất quyền”, không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin của cư dân dưới dạng điện tử.

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, khi Luật Cư trú có hiệu lực thi hành, khi công dân làm thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi. sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, chỉnh lý, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Đối với sổ hộ khẩu bằng giấy, sổ tạm trú bằng giấy được cấp trước ngày 01/7/2021 còn giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *