Bộ Xây dựng quy định tiêu chuẩn kỹ thuật xuất khẩu cát trắng silica và cát vàng làm khuôn đúc

Rate this post


BNEWSNgày 26/6, Văn phòng Chính phủ có Văn bản 3930 / VPCP-CN truyền đạt ý kiến ​​của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc xuất khẩu cát trắng silica, cát vàng làm khuôn đúc.

Cụ thể, trước đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp đề nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu cát trắng silica và cát vàng làm khuôn đúc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết. nhận xét như sau:
Các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 38 / CT-TTg ngày 29/9/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và hoạt động xuất khẩu và Quyết định số 1266 / QĐ-TTg ngày 18/8/2020 phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về chủ trương không xuất khẩu cát xây dựng khai thác từ thiên nhiên.
Theo đó, trên cơ sở cân đối nhu cầu của thị trường trong nước và đảm bảo trữ lượng khoáng sản, Bộ Xây dựng quy định tiêu chuẩn kỹ thuật xuất khẩu cát trắng silica và cát vàng làm khuôn đúc sau khi tuyển chọn, gia công. ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published.