Bước đầu thực hiện chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Sông Bung

Rate this post

Chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Sông Bung: Cơ hội và thách thức Công ty Thủy điện Sông Bung triển khai hóa đơn điện tử

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), Công ty Thủy điện Sông Bung triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực Hành chính; Đầu tư xây dựng; chế tạo; Viễn thông và công nghệ thông tin; Truyền thông và chuyển đổi nhận thức với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chất lượng phục vụ; năng suất lao động; năng lực quản trị để đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNGENCO2 trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Bước đầu thực hiện chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Sông Bung

Cuộc cách mạng 4.0 đã và đang có những tác động sâu rộng đến toàn bộ đời sống xã hội của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Trong thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã có những chỉ đạo và hành động mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyển đổi số trong nền kinh tế – xã hội, vận hành bộ máy hành chính công cũng như trong các tập đoàn, doanh nghiệp. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã lấy chủ đề chuyển đổi số làm mục tiêu đến năm 2021. Công ty Thủy điện Sông Bung là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Phát điện 2 đã nhận được chỉ đạo của Ban chỉ đạo chuyển đổi. chuyển đổi số của Tổng công ty và đã có những bước triển khai nâng cao nhận thức, triển khai đáp ứng yêu cầu và xu hướng chuyển đổi số trong toàn Tổng công ty.

Bước đầu kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện Sông Bung theo Quyết định số 380 / QĐ-TĐSB ngày 29/10. , Năm 2021 đã được phát hành, với nội dung phân công rõ các lĩnh vực cần tập trung thực hiện chuyển đổi số như: Chuyển đổi số trong lĩnh vực Hành chính; Chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất và Công nghiệp 4.0; Chuyển đổi số trong lĩnh vực VT⁢ Chuyển đổi số trong lĩnh vực Truyền thông và chuyển đổi nhận thức, đã trở thành phương hướng, nhiệm vụ cho các Bộ phận Tham mưu, Tổng cục, Bộ phận định hướng triển khai chuyển đổi số đến cấp Phòng của Công ty. thực hiện liên quan.

Bước đầu thực hiện chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Sông Bung

Từ thực trạng số hóa trong điều hành và quản lý của Công ty, trên cơ sở nhận thức về vấn đề chuyển đổi số có được khi tham gia các hội thảo, chuyên đề về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp do EVNGENCO2, Văn phòng EVN tổ chức. Trên cơ sở các phương hướng, đề án mà Tổng công ty Phát điện 2 đã triển khai và giao cho các công ty thành viên, Ban chỉ đạo đã tổ chức nhiều cuộc họp, thảo luận và tổng kết việc áp dụng các phần mềm, ứng dụng số hóa hiện nay như: PMIS, HMRS, ERP, D-OFFICE, E -HỌC TẬP…; Hệ thống DCS, hệ thống hạ tầng VT&IT tại 02 nhà máy và Văn phòng điều hành Công ty để đưa ra các bước triển khai trong thời gian tới.

Hiện nay, Công ty Thủy điện Sông Bung đã triển khai song song nhiều nội dung để từng bước tiếp cận nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất điện tại các nhà máy. Công ty đã mời LIONE Consulting trình bày về các ứng dụng kỹ thuật số PCT, LCT, và khôi phục vật liệu của các ứng dụng kỹ thuật số trong các nhà máy điện của Công ty để đánh giá khả năng và hiệu quả của các ứng dụng. sử dụng này. Công tác thống kê rà soát tình trạng tín hiệu, đề xuất tín hiệu số đáp ứng việc xây dựng các nhà máy điện số thông minh cũng đang được triển khai. Trong công tác nhập dữ liệu liên quan (thông số vận hành, module thông số tính toán thiết bị vật tư, vật tư dự phòng) vào ứng dụng quản lý kỹ thuật PMIS cũng được Tổng công ty nhanh chóng hoàn thiện và đánh giá. hoàn thành yêu cầu. Ngoài ra, nắm bắt chủ trương của Tổng công ty, giao Công ty CP Thủy điện A Vương là đơn vị tiên phong thực hiện chuyển đổi số, với lợi thế A Vương và Sông Bung là hai đơn vị cùng hoạt động. Tại trụ sở điều hành, trưởng nhóm chuyển đổi số cũng chủ động mời đơn vị A Vương đến trình bày ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất thông minh XHQ Siemens đang triển khai tại đơn vị A Vương để tìm hiểu và định hướng ứng dụng khác. sử dụng chuyển đổi số cho các nhà máy điện do Công ty Thủy điện Sông Bung quản lý.

Công ty Thủy điện Sông Bung quản lý vận hành 02 nhà máy thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4, quản lý vận hành trụ sở các nhà máy thủy điện của EVNGENCO2 tại Đà Nẵng do chủ sở hữu thành lập. Trung tâm điều hành giám sát tập trung các nhà máy điện tại đây nên Công ty xác định nội dung chuyển đổi số đối với khối vận hành sản xuất điện tập trung tại Nhà máy và trung tâm điều khiển giám sát từ xa là trọng tâm công tác Chuyển đổi số. Để có các nhà máy điện số thông minh và tin cậy, Công ty sẽ tổ chức nhiều buổi hội thảo, tập huấn giới thiệu các giải pháp, chủ đề để xem và lựa chọn phương thức triển khai truyền tải điện tối ưu nhất tại các nhà máy. và Trung tâm giám sát và điều khiển từ xa như: Phương án xây dựng mô hình hạ tầng mạng thông tin liên lạc; Xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu sản xuất tập trung (CRM) bao gồm Cấu trúc lớp nhà máy và Cấu trúc trung tâm; Triển khai Phân hệ Quản lý vận hành sản xuất (QLVHSX) của lớp Nhà máy thủy điện, bao gồm các Phân hệ Vận hành sản xuất, Quan trắc hồ đập, Y tế – Bảo dưỡng thiết bị.

Bước đầu thực hiện chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Sông Bung
(Mô hình VT&IT cho Nhà máy Sông Bung 4 và các trung tâm kinh tế vùng sâu, vùng xa)
Bước đầu thực hiện chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Sông Bung
(Mô hình VT&IT cho Nhà máy Sông Bung 2 và các trung tâm kinh tế vùng sâu, vùng xa)

Hội đồng quản trị, Ban chỉ đạo và toàn thể CBCNV Công ty Thủy điện Sông Bung coi việc chuyển đổi số là cơ hội để toàn Công ty thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, tăng doanh thu, thu nhập, nâng cao hình ảnh của đơn vị. . Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội trước mắt, Công ty cũng nhận thấy những thách thức và rủi ro khi thực hiện chuyển đổi số là Đội ngũ lao động, đặc biệt là lực lượng lao động CNTT phải được đào tạo để có kiến ​​thức chuyên môn sâu, trình độ cao; Thiết bị công nghệ phải có tầm nhìn rộng trong việc lựa chọn và đầu tư thiết bị, công nghệ, ứng dụng đáp ứng độ tin cậy và bảo mật khi triển khai Nhà máy điện số để tránh hỏng hóc thiết bị. Thông tin lỗi thời, bị đánh cắp…. Gây lãng phí tài chính, thiệt hại khôn lường. Cần cân nhắc, tính toán giữa chi phí tài chính phải bỏ ra để mang lại lợi ích thực sự cho cộng đồng, tránh tình trạng người ủng hộ giữa chừng, người ủng hộ theo phong trào dẫn đến thất bại của cộng đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.